Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tanıtımı


1. Arkeoloji.

2. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü içinde yürütülecektir.

3. Programın öğrenim dili Türkçe olup 50 öğrenci I. Öğretim, 50 öğrenci II. Öğretim şeklinde olacak ve hazırlık sınıfı olmayacaktır.

4. Arkeoloji Bölümü’nün sahip olduğu temel amaç Türkiye’nin ve komşu ülkelerin kültürel tarihine duyulan akademik sorumluluktur. Bu açıdan bölüm; anıtlar ve ören yerlerinin korunmasını ve Türkiye’nin kültürel tarihine ilişkin arkeolojik araştırmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin farklı konular ve sorunlar üzerine geniş ve ayrıntılı bir teorik bilgiye sahip olmaları, katılacakları kazı çalışmaları ya da yüzey araştırmaları ile de pratik ve teknik bilgi açısından deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin akademik ve entelektüel anlamda avantajlı olmaları sağlanacaktır. Ülkemizin Arkeolog ihtiyacını karşılamak üzere sahanın temel bilgileriyle donatılmış elemanlar yetiştirmek, Arkeoloji programının temel amacıdır.

5. Program müfredatında bulunan dersleri takip eden ve bu derslerin bütün sınavlarından başarılı olan (en az 216 ders kredisi alan), aynı şekilde programın gerektirdiği bitirme tezi gibi uygulama ve araştırmaya yönelik gereklilikleri yerine getiren öğrenciler yukarıda belirtilen amaçları somut olarak yerine getirmiş sayılırlar.

6. Bölgede arkeolog ihtiyacını karşılamak üzere sahanın temel bilgileriyle donatılmış elemanlar yetiştirmek gerekmektedir. Arkeoloji bölümünün kuruluşunun temel amacı müzesi dahi bulunmayan bir kentin gerek kültür envanterinin gerekse bölgenin arkeolog ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Tarih cenneti olan ülkemizin arkeoloji ve dolaylı olarak da turizm yönünden gelişimine katkıda bulunmak ve ülkeye yeni nesil arkeologlar yetiştirmek amacıyla öğrenci alınması gerekmektedir. Ardahan bölgesinde henüz tespit edilmemiş yüzlerce arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Gelecekte bölgede, kazı ve araştırma yapacak olan yerli ve yabancı bilim adamları da arkeoloji bölümünün etkin ve yetkin öğrencileri ile birlikte bölgeyi tanıyan arkeologlarla beraber çalışacaklardır.

7. Önerilen program, fakülte içerisinde yürütülmekte olan Tarih ve yeni açılacak bölüm olan Coğrafya bölümleri ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Arkeoloji bölümü olarak bölgede yapılacak olan “İl Kültür Envanteri” çalışmaları yukarıda adı geçen bölümlerle işbirliği içerisinde yapılacaktır. Tarih bölümü, bölgenin tarihsel gelişimini tam olarak tespit edecektir. Coğrafya bölümü ise özellikle eski yerleşim yerlerinin hangi coğrafik şartlara bağlı olarak oluştuğunu ve coğrafyanın hangi ekonomik alt yapıya dayalı bir yaşam şeklini düzenlediğini ortaya çıkartacaktır.

8. Mevcut bölüm altında ikinci bir program açılması şu an için düşünülmemektedir.

9. Önerilen program, mevcut lisans programlarını gerek derslik sayısı bakımından, gerekse diğer nedenlerden dolayı zayıflatmayacaktır. Fakültemizde yeterli derecede derslik ve laboratuar bulunmaktadır.

10. Programın 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır. Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı 50 I. ve 50 II. öğretim şeklinde toplam 100 olması düşünülmektedir. Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayıları:

2016–2017 yıllarında 50 I. ve 50 II. toplam 100 öğrenci.
2017–2018 yıllarında 50 I. ve 50 II. toplam 100 öğrenci.
2018–2019 yıllarında 50 I. ve 50 II. toplam 100 öğrenci.
2019–2020 yıllarında 50 I. ve 50 I. toplam 100 öğrenci.
2020–2021 yıllarında 50 I. ve 50 I. toplam 100 öğrenci.

11. Programdan mezun olanlar Arkeolog unvanı alacaklardır.

12. Programdan mezun olacak Arkeologlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüklerinde, Rölöve Müdürlüklerinde, Belediye veya İl Özel İdare bünyesinde kurulan KUDEB’de (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları), Özel Müzelerde veya Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde istihdam edilebileceklerdir. Mevcut Eski Eserler Yasası kapsamında Özel Müze veya koleksiyonerler haricinde piyasanın Arkeologlara şuan için talebi bulunmamaktadır. Ama Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde, önümüzdeki yıllarda inşaatların temel kazılarını denetleyecek olan Arkeoloji Şirketlerinin kurulmasının mümkün olmasıyla birlikte, arkeologların istihdam alanı oldukça genişleyecektir.

13. Program müfredatında bulunan dersleri alan ve bu derslerin bütün sınavlarından başarılı olan (en az 216 saatlik kredi gereklidir), aynı şekilde programın gerektirdiği bitirme tezi gibi uygulama ve araştırmaya yönelik gereklilikleri yerine getiren öğrenciler yukarıda belirtilen amaçları somut olarak yerine getirmiş ve mezun olmuş sayılırlar.

14. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılmasına gerek yoktur.

15. Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodları, adları ve kredileri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri ve Alan Yeterlikleri dikkate alınarak dönem bazında Ek 1’de gösterilmiştir.

16. Programda yer alan tüm derslerin içeriği, izlenecek ders kitabı ve yardımcı kitaplar Ek-1’de belirtilmiştir.

17. Önerilen programın II. programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü dördüncü akademik yılda en fazla 30 saattir. Kişi başı öğrenci sayısı ise 30 olacaktır.

Akademik Altyapı

1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-2’(Ek-2a ve Ek2b) de verilen tabloda yer almaktadır.

2. Ek-2 deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişleri, Ek-3’te verilen örneğe göre hazırlanmıştır.

3. Programın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan elemanlar birinci yıl (2015-2016) bir Araştırma Görevlisi ve bir Öğretim Görevlisidir. İkinci yıl (2015-2016) ve sonrası için ihtiyaç duyulan öğretim elemanı bir adet Yrd. Doç. Dr. (Ön Asya Arkeolojisi Uzmanı), bir adet Öğretim Görevlisi (Grekçe veya Latince bilen) ve bir adet Öğretim Görevlisi (Çizim ve kazı tekniklerini bilen) gerekmektedir.

Fiziki Altyapı

1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı 1000m2 olan ve 4 adet sınıfı bulunmaktadır. Sınıfların her biri 250m2’lik bir alana sahiptir.

2. Sınıfların içinde 1 adet datashow, 1 adet datashow perdesi ve bilgisayar donanımı bulunmaktadır. Sınıfların öğrenci kapasitesi 90 kişiliktir.

3. Mevcut laboratuar veya uygulama alanı şu an için bulunmamaktadır. Ancak fakültede yeteri derecede laboratuar olabilecek mekân bulunmaktadır. Bu alanlar ileride uygulama alanı, laboratuar v.b. şekilde değerlendirilecektir.

4. Mevcut laboratuar, uygulama alanı v.b olabilecek alanların kapasitesi yaklaşık 300m2’dir. Bu mekânlarda aynı anda yaklaşık 100 öğrenci beraber çalışabilir.

5. Mevcut imkânlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuar, öğretim üyesi ofisi, v.b.) gerekmektedir.

6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanları, Öğretim üyelerinin kullandığı mevcut 3 bilgisayar ve 5 adet ofis bulunmaktadır. İki bilgisayar Arkeoloji bölümünün yazışmalarında ve çalışmalarında kullanılmaktadır. Bilgisayar ekipmanı olarak mevcut 2 adet yazıcı ve 1 adet tarayıcı bulunmaktadır.

Mevcut Olan Malzemeler:

a) Bilgisayar 3 adet

b)Yazıcı 2 adet

c) Tarayıcı 1 adet

Ek Olarak Alınması Düşünülen İhtiyaç Malzemeleri

a) 4 adet bilgisayar ve yazılımı; iki adedi derslikler için, 2 adedi ise Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi içindir.

b) Fotograf Makinesi, 1 adet

7. Şu an için bölümümüzde laboratuar bulunmamaktadır. Öğrenci alımı ile birlikte bir laboratuar kurulması düşünülmektedir.

8. Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemeleri için yılda 10.000 TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır.

9. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve bölümümüz kütüphanesinden yararlanılabilir. Üniversitemizin, birçok elektronik kütüphaneye üye olması, öğrencilere Arkeolojiyle ilgili son çıkan yayınları takip imkânı sağlayacaktır. Aşağıda bölüm öğrencilerinin kolaylıkla ulaşabileceği bazı kitapların listesi verilmiştir.

10. Önerilen program için gelecek öğrencilere uygun olarak 1 adet merkezi yemekhane, 1 adet kafeterya ve 1 adet kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Bölüm Danışmanları

Arkeoloji Bölümü  I. Öğretim
I.Sınıf Arş. Gör. İsaf BOZOĞLU
II. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Sami PATACI
III. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Nazlı YILDIRIM
IV. Sınıf Henüz Atanmamış

Arkeoloji Bölümü II. Öğretim
I.Sınıf Arş. Gör. İsaf BOZOĞLU
II. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Sami PATACI
III. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Nazlı YILDIRIM
IV. Sınıf Henüz Atanmamış

Arkeoloji Bölümü İletişim Bilgileri

Telefon: +80478 211 7526
Faks: +9 0478 211 7527
Adres: Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Genel Derslikler Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
e-Posta: ibef@ardahan.edu.tr

Arkeoloji Bölümü Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Berkay Dinçer
Görevi: Arkeoloji Bölüm Başkanı
e-Posta: berkaydincer@ardahan.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Sami Patacı
Görevi: Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 478 - 2117575
Dahili: 2286
e-Posta: samipataci@ardahan.edu.tr

Arş. Gör. Göknur Karahan
Görevi: Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta:goknurkarahan@ardahan.edu.tr

Arş. Gör. İsaf Bozoğlu Bay
Görevi: Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
E-posta: isafbozoglu@ardahan.edu.tr

Arş. Gör. Oğuz Aras
Görevi:Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
e-Posta: oguzaras@ardahan.edu.tr

Arş. Gör. Sinem Coşkun
Görevi: Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
e-Posta: sinemcoskun@ardahan.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yavuz Yeğin
Görevi: Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
e-Posta: yavuzyegin@ardahan.edu.tr

Dilek İlhan
Görevi: Arkeoloji Bölümü Bilgisayar İşletmeni
Telefon: 09478 - 2117526
Dahili: 2456
P-posta: dilekilhan@ardahan.edu.tr

 

http://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002144

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar