Antoninus Pius

Antoninus Pius kimdir?

Antoninus Pius:  MS 86-161. MS 138-161 arasında Roma imparatoru. Ilımlı ve basiretli bir yönetici olan Antoninus, 84 yıllık (MS 96-180) Beş İyi İmpa­rator döneminin dördüncüsü imparatorudur.

Lanuvium’da doğdu. İmparator olmadan önce konsüllük ve Asya valiliği (MS 134-135) yaptı.

Ölümünden kısa süre önce Hadrianus tarafından evlat edi­nilmiş ve tahtın varisi olduğu ilan edilmiştir.

Hadrianus’un ölümünden sonra takındığı dindar tavır, kindar olmaması ve ağırbaşlılığı nedeniyle senato ona pius lakabını vermiştir.

Birkaç yönden Hadrianus’tan çok farklı idi. Sık gezi­leri ile uzun yıllar Roma dışında kalan Hadrianus’un tersine o, hükümdarlık süresinin büyük kısmında Roma’da kaldı. Senato ile ilişkileri sorunlu olan Hadrianus’un tersine Antonius senatoya saygılı davrandı, hiçbir senatör onun döneminde öldürülmedi. Bazı isyanlar ve komutanlarını görevlendirdiği ufak çarpışmalar dışında onun döneminde büyük bir savaş yaşanmadı.

Britannia’da onun adı verilen duvarın (Antoninus Duvarı) inşasını sayamazsak pasif bir dış politika izledi.

Döneminin ilgi çekici bir olayı Roma’nın kuruluşunun 900. yıldönümü kutlamasıydı. Masrafları kısarak tutumlu bir idare gösterme­si sayesinde kendinden sonraya dolu bir hazine bıraktı. MS l6l’de Loricum’da hastalık sebebiyle öldü. Hadrianus’un anıt mezarına konuldu ve se­nato tarafından tanrılaştırıldı.

Hadrianus’un ölümünden önce, onun emriyle evlat edindiği iki oğlu Marcus Aurelius ve Lucius Verus da sonradan impa­rator oldular.

MS 117-141 arasında Annia Galeria Faustina ile evli kaldı, eşinin ölümü üze­rine halefi Marcus Aurelius’un kızı Faustina(yaşlı) ile evlendi.

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar