Antik tapınak duvarı için cami restorasyonu tartışması

Antik tapınak duvarı için cami restorasyonu tartışması

Antalya'nın Demre ilçesinde günümüzde Kaleköy adını taşıyan Simena antik kentinde arkeolojik sit alanında ilginç bir restorasyon tartışması yaşanıyor.

 Helenistik döneme tarihlenen, Roma ve Bizans dönemlerinde önce pagan tapınağı, ardından kilise olarak kullanıldığı sanılan yapı kalıntısının duvarları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan projeyle restore edilerek camiye dönüştürülüyor.

Tarihi kalıntının bulunduğu alanın, Osmanlı döneminde de bir süre cami olarak kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bazılarına göre kilisenin cami olarak kullanıldığı doğru değil ve sadece varsayıma dayanıyor.

CAMİ OLDU MU, OLMADI MI TARTIŞMASI YAŞANIYOR

483 bin lira bedelle ihale edilen cami restorasyonuyla onarım değil, adeta yeniden inşa çalışması yürütülüyor. Koruma kurulunun onayladığı sit alanındaki cami inşaatının Haziran 2018’de tamamlanması planlanıyor.

Üçağız Mahallesi'ne bağlı Kaleköy'de (Simena) bulunan tarihi kalede, 233 nolu parselde yer alan duvar kalıntısının üzerinde inşasına başlanan camiyle ilgili çalışmalar Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Ancak arkeolojik sit alanında yürütülen çalışmaların yeniden inşa anlamına gelen 'rekonstrüksiyon' çerçevesinde ele alınması dikkati çekiyor.

ÖNCE TAPINAK SONRA KİLİSE OLAN YAPININ SADECE DUVARI KALDI

Tarihi yarımada üzerinde bulunan Kaleköy'deki arkeolojik ve kentsel sit alanı içerisinde kalan 233 parselde yalnızca duvar kalıntıları bulunuyordu. Helenistik döneme tarihlenen duvar kalıntılarını da içeren alan 1989 yılında 'Dini Yapı Kalıntısı' olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Kalıntılarla ilgili yapılan çalışmalarda, söz konusu duvarın bulunduğu alanın Roma ve Bizans dönemlerinde tapınak ve kilise, Osmanlı döneminde ise cami olarak kullanıldığı tespit edildi. Ancak tarihi yapı zamanla yıkılarak geriye yalnızca duvarları kaldı.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CAMİ PROJESİ HAZIRLADI

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, duvar kalıntısının bulunduğu alanda bir cami inşa etmek için geçtiğimiz yıl kolları sıvadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan rölöve çizimi ve restitüsyon çalışmaları Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun bulundu. Koruma kurulu, ardından da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün söz konusu kalıntıların restore edilerek cami olarak kullanılmasıyla ilgili projesini 6 Haziran 2017 tarihinde onayladı.

483 BİN LİRALIK PROJE HAZİRAN AYINDA BİTİRİLECEK

Yalnızca duvar kalıntılarının üzerinde 'restorasyon' projesiyle cami inşa etme işi, kurulun onayının hemen ardından, 18 Haziran 2017 tarihinde yapılan bir sözleşmeyle bir restorasyon firmasına verildi. Boyut Grup Restorasyon şirketinee ihale edilen restorasyonun Haziran 2018'de tamamlanması planlanıyor. 483 bin liraya mal olacağı belirtilen restorasyon projesi ilginç restorasyon tartışmasına sahne oluyor.

VENEDİK TÜZÜĞÜ'NE GÖRE ‘FARAZİYENİN BAŞLADIĞI YERDE ONARIM DURMALI’

Tarihi anıtların ve yerleşimlerin korunması ve onarımını düzenleyen Türkiye'nin de imza koyduğu Uluslararası Venedik Tüzüğü, "Faraziyenin başladığı yerde onarım durmalıdır" hükmünü getiriyor. Ancak tarihi Simena kalesinin bitişiğinde inşa edilen caminin, neredeyse tamamen faraziyeye, (varsayıma) dayanılarak yalnızca bir duvarın üzerinde yükselmesi, restorasyon uygulamalarının geldiği boyutu gözler önüne seriyor.

SİMENA DÜNYACA TANINAN LİKYA KENTİ

Bugün Kaleköy olarak anılan Simena, geçmişi M.Ö. 4. Yüzyıla kadar uzanan ve dünyaca tanınan bir Likya kenti. Kekova adasına bakan yarımadanın üzerinde kurulan antik kent, yaz aylarında tekne turlarının en önemli uğrak yerlerinden biri. Demre ilçesine bağlı Üçağız köyü sınırında bulunan antik kentin tarihi dokusu üzerinde devam eden yerleşim hem sit alanı hem de özel çevre koruma bölgesi olarak koruma altında bulunuyor.

Yusuf Yavuz _Gerçekgündem.com


Benzer Haberler & Reklamlar