Antandros

Antandros neresidir?

Antandros: Kuzeybatı Anadolu’da, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde, Altınoluk Beldesinin 2 km. doğusunda yer alan kent.

215 m. yüksekteki Kaletaşı Tepe­si üzerinde kuruludur.

Anadolu’nun yerli halkı olan Pelasglar tarafından ku­rulmuştur.

En eski buluntular MÖ 8. yüzyıla tarihlenir.

MÖ 7. yüzyıl başında kente Kimmerler yerleşti.

MÖ 570’te Lidya Krallığının eline geçti. MÖ 508’de Otanes tarafından Pers topraklarına katıldı.

Ksenophon II. Peloponnesos Savaşı’nda donanması zarar gören Spartalıların Antandros’ta yeni gemiler inşa ettiklerini yazar.

Strabon Antandros’un yukarı kesi­minde Paris’in hakemlik ettiği söylenen Aleksandreia Dağı bulunduğunu ya­zar.
Vergilius ise destanında Antandros’u, Aeneas’ın Troia’dan kaçtıktan sonra gelip donanmasını inşa ettiği bir yer olarak sunar.

Kentte kazılara 2001 yılında başlanmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar