Anadolu Selçuklu Çağı Mirası kitabı tanıtıldı

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası kitabı tanıtıldı

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Selçuklu Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı ve yapılan tanıtım toplantısı ile sanat tarihi meraklılarının ilgisine sunuldu.

Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlatılan "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" başlıklı kitabın lansmanı Bahariye Mevlevihanesi'nde yapıldı.

Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlatılan "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" başlıklı kitabın lansmanı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımı ile gerçekleştirildi.  Konya Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez, Bakan Kurtulmuş'a hazırlanan kitabı takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eserin, Türkiye'nin değerlerinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna, büyük bir kültür hazinesidir ve her tarafında fevkalade önemli tarihsel birikimlere sahip olduğumuz bir coğrafyadır. Bütün büyük, geçmiş medeniyetlerin ve özellikle İslam medeniyetlerinin şaheserlerinin yer aldığı, ayak izlerinin Anadolu coğrafyasının dört bir tarafına yayılmış olduğu bir ülkedeyiz ve bu ülkenin evlatları, çocukları olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah'a şükrediyor, iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, son dönemde tarih araştırmalarına gösterilen ilgiyi "sevindirici ve ümit verici" olarak değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Ülkeler, milletler, geçmişlerini ne kadar iyi bilirse, geleceğine o kadar iyi hazırlanabilir. Hiçbir ağaç kendi gövdesinin dışında bir yerde gelişmez. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yeniden yükselir, her bahar gelişinde yeniden ayağa kalkar, canlanır ve ileriye doğru büyür. Kollarını, dallarını budasanız bile gövdesinden aldığı güçle yeniden ileriye, gökyüzüne doğru yükselerek dal verir. Bu çerçevede biz gerçekten köklerimize, tarihi olarak geçmişimize bakarak, sadece övünmek değil, oradan ders almak ve oradan aldığımız ilhamla da ileriye doğru hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Anadolu topraklarının sahip olduğu bu büyük kültürel miras ve tarihi birikim, herkesin üzerinde hassasiyetle çalışması gereken bir alandır. Üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, kültürle ilgili gerek kamu gerek özel kuruluşların, müzelerimizin, her türlü kurum ve kuruluşumuzun, bu topraklar üzerindeki tarihi birikimi ortaya çıkarması bir sorumluluk olduğu gibi, hiç kuşkusuz yerel yönetimlerimizin de önemli sorumluluklarından biridir."

Tarihi birikimin her alanının gün yüzüne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Millet ya da medeniyet varlığımız dediğimiz şey, çok büyük bir birikimdir, parantezdir. Sadece 780 bin kilometrekarelik Anadolu coğrafyasından, bugünkü adıyla söyleyelim, Selçuklular buraya gelirken, arz-ı Rum yani Rumeli diye geldiler. Rumeli başka bir medeniyet. Bizim medeniyetimizin en önemli özelliklerinden birisi, yüzünü sürekli Batı'ya döndürmüş olmasıdır. Batı'ya doğru ilerlemiştir hem Selçuklu hem Osmanlı. Batı'ya doğru ilerledikçe hem gazavat ehlinin bu nezaketine ve neşvesine sonuç sağlayacak imkanlarla karşılaşmış hem de buralarda karşılaştığı farklı medeniyetlerin birikiminden de istifade edebilme ali cenaplığını ve zekasını göstermişlerdir. Selçuklu'nun Anadolu topraklarına getirdiği, bize ait çok önemli hususiyetler olduğu gibi, Rumeli olarak adlandırılan bu topraklardan ve buradaki eski medeniyetlerden aldığı, özümsediği çok sayıda değer vardır." diye konuştu.

Eser 2 bin 520 sayfadan oluştu"

Konya Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez de Selçukluların bin yıl önce, görkemli ve ihtişamlı kültürleriyle bir medeniyet inşa ettiğini dile getirerek, "Orta Asya steplerinden, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul yakınlarına kadar gelen Selçuklular, kültürel değerlerini ve İslam'ın hoşgörüsünü bu topraklara taşıdı. 11. yüzyılda İslam dünyasının en büyük gücü olan Selçuklular, Orta Asya’dan batıya esen kuvvetli bir Bozkır rüzgarı gibi, geniş topraklarda yaklaşık 300 yıl etkisini hissettirdi ve İslam tarihinin en büyük imparatorluklarından biri oldu." ifadelerine yer verdi.

Selçuklu sanatının geniş bir bölge içinde hissedilen etkisinin İslam dünyasında ortak bir dilin oluşmasını sağladığını kaydeden Sönmez, Selçuklu dönemi sanatçılarının eserlerinde mükemmelliği aradığını, bu nedenle günlük yaşamda kullanılan buhurdan, seramik tabak, halı, altın bilezik ya da duvarları süsleyen çini karoları dahi birer sanat eseri haline dönüştürdüğünü söyledi.

Sönmez, "Anadolu Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri Envanteri projesi" kapsamında, Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eseri, Mimari ve Müze Eserleri olmak üzere Türkçe-İngilizce yayınlanan toplam 5 ciltlik eserin ortaya çıktığını sözlerine ek

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziya Kenan Bilici, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve  İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlatılan "Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" başlıklı kitabın lansmanında konuşan isimler arasında yer aldı. 

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi çerçevesinde 30.000 km yol kat edilerek, üçü mimari, ikisi müze eserleri olmak üzere, beş ciltlik eser ve 30 dakikalık belgesel ortaya çıktı.

“Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Mimari ve Müze Eserleri  Projesi” kapsamında; sadece defter kayıtlarında yer alan ve her müzede ayrı ayrı tutulan, adedi tartışmalı ve tam olarak bilinmeyen, Anadolu Selçuklu müze eserleri envanterleri oluşturuldu ve ilk defa dijital ortama aktarıldı. Uzman bilim adamlarımız tarafından özgün metinler hazırlandı, bilinmezliklerin birçoğu aydınlatıldı, doğru bilinen yanlışlar düzeltildi. Proje için; 30.000 km yol kat edilerek, 52.000 fotoğraf karesi, 9 saatlik video görüntüsü çekildi. Proje kapsamında; üçü mimari, ikisi müze eserleri olmak üzere, her biri 504 sayfa olan, beş ciltlik eser ortaya çıktı. Elde edilen video görüntülerinden 30 dakikalık belgesel, 7 dakikalık lansman filmi hazırlandı. Yayınlanan eserin 3 ciltlik mimari bölümü için, 48 ilde çalışma yapıldı ve 491 adet bina ele alındı. Müzeler bölümünde ise ortaya çıkan iki ciltlik eserde 33 müzeden 603 adet esere yer verildi.  Projenin mimari bölümünde  Prof. Dr. Z. Kenan Bilici,  müzeler bölümünde ise Doç. Dr. Muharrem Çeken, Yrd.Doç. Dr. Rüstem Bozer  danışmanlık yaptı.

MİMARİ

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası – Mimari adlı çalışma, bu çağa ait toplam 491 binayı ele alan üç ciltlik bir çalışmadır. İlçeleriyle birlikte 48 ilde çalışma yapıldı. Kataloga dahil edilen bütün yapılar, kitâbe ve bütün tarihî kaynaklar gözden geçirilip kapsamlı bilgileriyle birlikte ilk defa bu hacimde ve bütüncül bir kitaba konu edilmektedir. Selçuklu çağının fiilen sona erdiği 1308 yılından sonra inşa edilmiş yapılar ile Selçuklu çağında inşa edilmedikleri halde Selçuklu eseri olarak değerlendirilen yapılar kitaba dahil edilmemiştir. 

MÜZE ESERLERİ

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası – Müze Eserleri adlı çalışma, Türkiye müzelerindeki değişik türde malzemenin temsilcisi olabilecek eserlerini bir araya getirerek iki cilt halinde sunmaktadır. Türkiye’deki 55 müzeden binlerce eserin fotoğrafı çekilmiş, hemen hepsinin müze envanter bilgileri bir havuzda toplanıp gözden geçirilmiş, aralarından 603 adet örnek seçilerek kitaba konmuştur. Kitaba giren eserler 33 müzede yer almaktadır. Proje Türkiye’deki devlet müzelerinde yer alan Anadolu Selçuklu eserlerinin ele alınmasını hedeflemiştir. Kitaba giren eserler devrinin temsilciliğini üstlenecek mahiyettedir. 


Benzer Haberler & Reklamlar