Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kronolojisi fuara damgasını vurdu haberimize cevap

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kronolojisi fuara damgasını vurdu haberimize cevap

Sitemizde 13 Nisan tarihinde yayınladığımız 'Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kronolojisi fuara damgasını vurdu!' başlıklı haberimizi doğuran hatalı broşürü basan Weglobal Danışmanlık A.Ş. bünyesindeki AB-TR Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi Teknik Yardım Ekibi'nin gönderdiği tekzip metnidir.

Tekzip talebi için gönderilen metni tek bir noktasına dokunmadan, yorumsuz olarak yayınlıyoruz.

arkeolojikhbaber.com

KONU : Düzeltme ve cevap

AÇIKLAMALAR :

Şirketimiz, T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans Ve İhale Birimi tarafından ihale edilen ve Faydalanıcı Kurumu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olan “Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi”ni (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır) yüklenici Konsorsiyum Lideri olarak yürütmektedir.

Arkeolojikhaber internet sitesinde (www.arkeolojikhaber.com) 13 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmış olan Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü hakkındaki “Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kronolojisi fuara damgasını vurdu!” başlıklı haber, Proje kapsamında Heritage İstanbul 2019 Fuarı için şirketimizce baskıya verilen broşürlerle ilgili olup, Enstitü’nün kamu oyunda itibarını zedeleyici ibareler içerdiğinden, 5187 sayılı Basın Kanununun 14. maddesi gereğince aşağıda yer vermiş olduğumuz tekzip metninin, kamuoyu ile paylaşılma zorunluluğu doğmuştur.

TEKZİP
Heritage İstanbul 2019 Fuarı için Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi ile ilgili tanıtıcı bir broşür hazırlanmıştır. Ancak Yüklenici tarafından düzeltilmiş ve redaksiyondan geçmiş son metin yerine redaksiyon öncesi hazırlanan taslak metinlerden biri sehven baskıya gönderilmiş ve broşür, içeriğinde yer alan bazı hatalar ile yayınlanmak durumunda kalmıştır. Yüklenici firma bu basım hatalarının internet sitesinde yayınlanmasından önce farkına varmış olup broşürlerin dağıtımını durdurmuş ve ilgili taraflara gerekli uyarılar yapılmıştır.

Düzeltilmiş katalog en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Heritage İstanbul 2019 Fuarı’nda enstitümüz ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi görmüş, çok olumlu dönüşler alınmış ve fuar başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Türkiye’de kurulacak olan ilk Millî Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitümüzün tüm taraflarda yarattığı büyük heyecan ve beklenti ortadadır. Yapılan bu teknik hatanın Enstitü'nün kuruluşu ile beraberinde getirdiği, aynı biçimde gelecekte de getirmeye devam edeceği birçok olumlu sonuç ve kültürel katkıyı gölgede bırakması düşünülemez.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

AB-TR Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi Teknik Yardım Ekibi”

SONUÇ VE TALEP:

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kamu oyunda itibarını zedeleyici ibareler içeren ilgi haberin, 5187 sayılı Basın Kanununun 14. maddesi gereğince, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç üç gün içerisinde haber siteniz yetkililerince düzeltilmesini, yukarıda yer verilen “TEKZİP” metninin sitenizde yayınlanmasını ve gereğini rica ederiz.

WEGLOBAL DANIŞMANLIK A.Ş.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar