Altay Halklarının Dilsel ve Tarihsel Köken Sorunları tartışıldı

Altay Halklarının Dilsel ve Tarihsel Köken Sorunları tartışıldı

Türkologlar Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Doç. Dr. Feyzi Ersoy ve Saffet Yılmaz, bir Altay dili olan Türkçenin yaşı sorununu irdelediler.

“Altay Halklarının Dilsel ve Tarihsel Köken Sorunları” adlı çalıştay, içeriği ve “Arkeolojiden Sümerolojiye” uzanan farklı dallarda bilim insanlarını bir araya getirmiş olması yönüyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Yayınladığı güncel bilim yazıları ile halk içinde bilimsel düşüncenin yaygınlaşmasını amaçlayan bilimdili.com sitesi ve Ankara’da bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, ilgili çalıştayı birlikte yürüttüler.

Çalıştay programının düzenleyicisi arkeolog Sergen Çirkin, Sibirya’da gerçekleştirilen son kazılar hakkındaki bildirisini sunarak çalıştayı başlattı. Arkeolog Prof. Dr. Yücel Şenyurt, Kazakistan Altaylarında katıldığı kurgan kazıları hakkında güncel verileri paylaştı. Antropolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve etnolog Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ise kabile kültürleri ve ulusun oluşumu gibi sorunlar üstünde durdular.

Türkçenin yaşı...

Türkologlar Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Doç. Dr. Feyzi Ersoy ve Saffet Yılmaz, bir Altay dili olan Türkçenin yaşı sorununu irdelediler. Ayrıca “Türkçenin Sümerce ile ilişkisi” gibi çok tartışmalı konular da, doğrudan Sümeroloji profesörlerinin görüşleri dinlenerek aydınlatılmaya çalışıldı.

Sümercenin farkı...

Sümerologlar Prof. Dr. Cahit Günbattı ve Prof. Dr. İrfan Albayrak, Türkçe ve Sümerce yazılı metinler arasında uçurum sayılabilecek bir zaman farkı (yaklaşık 2500 yıl) olduğuna dikkat çektiler. Sümercenin yapısal bakımdan Altay dilleri ile benzer olduğu, ancak iki dil arasındaki sözcük benzerlikleri üzerinden bir sonuca varılamayacağı açıklandı.

Türko-Moğol halkların en erken yazılı kayıtlarını içeren Çin belgeleri hakkında Sinologlar (Çin bilimci) Doç. Dr. Gürhan Kırilen ve Gökçen Kapusuzoğlu, eski Çince belgeleri değerlendirerek görüşlerini belirttiler. Hungarolog (Macar bilimci) Doç. Dr. Erdal Çoban, Altay dillerinin Ural dilleri ile olan bağları konusunu açıkladı. Genel Türk tarihinden Prof. Dr. Erkin Ekrem, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun ve Mustafa Gazel ise tarihsel veriler üzerinden bir değerlendirmede bulundular.

Cumhuriyet


Benzer Haberler & Reklamlar