Türkçe Haberleri

Dr. Canan Parmaksızoğlu, Pontificio Istituto Orientalede ders verecek

Dr. Canan Parmaksızoğlu, Pontificio Istituto Orientale'de ders verecek

Patrik Bartholomeos'un da mezunu olduğu Vatikan'a bağlı Papalık Şarkiyat Enstitüsünde (Pontificio Istituto Orientale) müfredata alınan "Yeni ve Yakın Çağda Osmanlı İmparatorluğu ile Papalık Devleti Arasındaki İlişkiler" dersini vermeye hazırlanan Dr.…

Cornelius Neposun kaleminden Ünlü Kişilerin Yaşamları

Cornelius Nepos'un kaleminden Ünlü Kişilerin Yaşamları

Cornelius Nepos Latince biyografi yazmış en ünlü yazardır. Ünlü komutanlar, devlet adamları, şairler, filozoflar ve tarih­çilerin yaşamlarını anlattığı De Viris Illustribus (Ünlü Kişiler Hakkında) adlı eseri Latince'den Türkçe'ye Arkeoloji Sanat…

Bizanslılara göre de Macarlar Türktü

Bizanslılara göre de Macarlar Türktü

Antropolog Zsolt Bernart: İskitler döneminden Moğol istilasına kadar Avrupalıların, göçebe toplumların hepsini Hun olarak isimlendirdiriyordu. Bu yüzden, Bizans imparatoru Macar kralına Türk kralı diye hitap ederdi.

Ahmet Taşağıl: Türklerin En Eski Anayurdu Güney Sibirya

Ahmet Taşağıl: Türklerin En Eski Anayurdu Güney Sibirya

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Türklerin ata yurdunun Uzak Asya değil Maveraünnehir olduğunu iddia eden Arkeolog Şevket Dönmez'in tezine itiraz ederek, Türklerin En Eski Anayurdu'nun Güney Sibirya olduğunu iddia etti