Akhilleion / Yassıtepe

Akhilleion / Yassıtepe neresidir?

Akhilleion: Yassıtepe.

Kuzeybatı Anadolu’da, Çanakkale Boğazı’nın güney girişine yakın yerde kurulu antik kent.

Akhalı savaşçı Akhilleus’un mezarının burada olduğuna inanılmasından dolayı kente Akhilleion denmiştir.

İlk kuruluşu prehistorik dönemlere değin gider. Troia’nın limanı olarak kullanılan kasabaya daha sonraları Mytilene’li Aioller gelip yerleşti.

Büyük İskender Asya seferi sırasında burayı ziyaret etmiştir.

Helenistik Dönemde Sigeion ile birlikte Troia’ya bağlandı, varlığını Bizans dönemine değin sürdürdü.


Benzer Haberler & Reklamlar