Afrikalı avcı-toplayıcılarının taş alet kullanımları test edildi

İspanya'nın CENIEH enstiütüsü arkeologları, arkeolojik bulgulardaki taşların aşınma şekillerini daha iyi anlayabilmek ve Paleolitik dönemdeki insanların nasıl yaşadıklarını çözebilmek için Afrika'daki son avcı-toplayıcı gruplarından Hadza kabilesinin yaşam biçimi ve kullandığı taşları teknik olanaklarla inceledi.

Tanzanya'da yaşayan avcı göçebe kabilelerle bir deneysel arkeoloji çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Birleşik Krallığı'ndaki üniversitelerden araştırmacıların işbirliği yer aldığı CENIEH ekibi tarafından, Tanzanya'da yaşayan Hadza kabilesi ile hayata geçirildi.

İspanya İnsan Evrimi Ulusal Araştırma Merkezi (CENIEH: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana) bilim adamları Afrika'daki son avcı-toplayıcı gruplarından Hadza kabilesinin Baobab ağaçlarını işlemek için kullandığı taşlara dair inceleme sonuçlarını Arkeolojik Bilim Raporları (Journal of Archaeological Science Reports) Dergisinde yer aldı. 

Tanzanyalı Hadza avcıları tarafından kullanılan vurma taş aletlerinin 3D 360 ° yüzey morfometrik analizi: Darbe taş eserlerini incelemek için yeni bir metodolojik yaklaşım (3D 360° surface morphometric analysis of pounding stone tools used by Hadza foragers of Tanzania: A new methodological approach for studying percussive stone artefacts) başlıklı makale dergide; Alfonso Benito-Calvoa,  Alyssa N. Crittendenb, Sarah V. Livengoodc, Laura Sánchez-Romeroa, Adrián Martínez-Fernándeza, Ignacio de la Torree, Michael Pantef imzaları ile 14 Haziran tarihinde yayınlandı.   Makale Hadza kabilesininin kullandığı taş aletlerin yüzeylerindeki aşınmaların 3-D morfometrik analizini içeriyor.   Alfonso Benito-Calvo ve Laura Sánchez-Romero'nun CENIEH'in 3 Boyutlu Analiz Laboratuvarında gerçekleştirdiği Dijital Haritalama tekniği ile oluşturulan analizlerin, arkeolojik kayıtlarda yer alan taş altlerin aşınmalarına göre bazı tespitleri kolaylaştıracağı iddia ediiliyor. Deneysel çalışmanın bir amacı da Paleolitik dönemdeki insan popülasyonlarının nasıl yaşadıklarını öğrenmeyi sağlamak ve anlamayı kolaştıracak yaklaşımlar geliştirebilmekti. Çalışmanın antropolojik verileri, antropolog ve sosyal bilimcilerce kullanılabilecek.   Deneysel arkeoloji çalışmasında; Baobab ağacı işlemesine bağlı taş yüzey değişiklikleri, kullanım öncesinde ve sonrasında taş yüzeyi karşılaştırılarak ölçüldü ve mekansal sürtünme paternlerinin hesaplanması sağlandı. Veriler, çok değişkenli keşifsel istatistiksel analiz kullanılarak yorumlandı.  İşlemin yüzey morfolojisi üzerindeki etkisindeki farklılıklar, ham kaynak malzemedeki varyasyonlar ve hem de kullanım biçimi açıklanabiliyor. Sonuçlar, baobabın taş aletlerle işlenmesinde ortaya çıkan izlerin, arkeolojik kayıtlarda da tespit edildiğini gösteriyor.

Araştırma ekibinden Benito Calvo: “Baobabın işlenmesinden sonra bu taşların yüzeylerindeki morfolojik değişkenliğin ölçülmesi sayesinde, yapılan kullanımın kesin bir makroskobik tanımlamasını yapabildik.Bu deneysel çalışmalar bize, Paleolitik dönemdeki insan popülasyonlarının nasıl yaşadıklarını öğrenmeye yönelik bir yaklaşım önermektedir, çünkü Hadza gibi gruplar hala en ilkel insan gruplarında bulunmuş olanlara çok benzer aktivitelere ve yaşam biçimlerine sahiptir" dedi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar