Tekfur Sarayı Müzesi

Arkeolojik araştırmalar ile kazı çalışmalarına 1993`te başlanan Tekfur Sarayı`nın rölöve ve restorasyon projeleri, 23 Ekim 1998`de İstanbul 1 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylandı.

Tekfur Sarayı Müzesi