Ağrı Yukarı Biligan Mağaraları

Köyün hemen arka tarafında bulunan dağın güney yamacındaki kayalar oyularak yapılan ve içerisinde tandır ile yaşam alanları bulunan mağaralar, bölgede az sayıda insan tarafından biliniyor.

Ağrı Yukarı Biligan Mağaraları