Arkeopera Haberleri

Bilgames, Gilgames

Bilgames, Gilgames

İnsanoğlunun Ebediyet Arayışına Sumerliler’den Edebi Bir Armağan Bilgameš/Gılgameš Destanı

Vural Yiğit: Mitoloji evrensel olgudur

Vural Yiğit: Mitoloji evrensel olgudur

Mitolojinin bir ülkeye veya topluma mal edilemeyeceğini belirten yazar Vural Yiğit, "Mitoloji, düşünce ürünü imgelerden oluşan sonsuz, sınırsız bir döngü ve evrensel olgudur. Toplumsal bilinçaltı ile geleceğe taşınır" dedi.

Kiliseyi korkutan mezhep: Aryüsçülük

Kilise'yi korkutan mezhep: Aryüsçülük

M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bilal Baş, ilk Hıristiyanların İsa Peygamberin Tanrısallığı konusuna varoluşsal mesele olarak baktığına dikkat çekti.