Zincirli Höyük Kazısı

Zincirli Höyük Kazısı

Zincirli Höyük Kazısı

Kazının Yeri

İli: Gaziantep
İlçesi: İslahiye
Köyü: Zincirli
Kazı Başkanı: David Schloen
Bağlı Olduğu Kurum: Chicago Üniversitesi

Zincirli arkeololjik kazı alanı (antik adıyla Sam’al) Gaziantep ili’nin İslahiye İlçesi’nin 10 kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Zincirli, 100 yıldan daha uzun bir süre önce, 188-1902 yılları arasında Dr. Felix von Luschan idaresinde Alman Şark Cemiyeti tarafından kazılmıştır. Alman ekip Zincirli’de Arami, Fenike ve Akad dillerinde yazılmış taş yazıtlar ve Geç Hitit ve Fenike tarzlarında yapılmış tanrı, kral ve hayvan tasvirleri içeren etkileyici taş kabartmalar bulmuştur. Hitit İmparatorluğu’nun M.Ö. 1200 civarında yıkılmasının ardından, Zincirli bağımsız, küçük bir krallığın merkezi olarak gelişmiştir. Fakat nehir M.Ö. 8. yüzyılda Asur İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş ve M.Ö. 650 civarında yine Asurlular tarafından yıkılmıştır. Alman arkeologlar bu son yerleşim dönemine ait sur duvarını, duvarın temellerini, duvardaki üç büyük giriş kapısını ve yüz adet kuleyi ortaya çıkarmışlardır. Alman kazı ekibi ayrıca şehrin içindeki kendine ait bir sur duvarı ve giriş kapısı bulunan sitadelde de kazı yapmıştır. Binaların ve surların yapım tarihinin belirlenmesi ve şimdiye kadar hiç kazılmamış olan geniş yerleşim bölgesinin incelenmesi amacıyla, Zincirli’yi modern tekniklerle yeniden kazmak gerekmektedir.
 

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için büyük ve farklı milletlerden arkeolog ve öğrencilerin oluşturduğu bir ekibi bir araya getirdik. Kazı ekibimizin üyeleri Türkiye, Kanada, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İsrail, Yeni Zelanda, Rusya ve Amerika’dan gelmektedir. Ekibimiz konservasyon, çizim, jeofizik tetkik, hayvan kalıntıları, botanik kalıntılar, insan kalıntıları, jeoarkeoloji, metal ve taş aletler konularında uzman araştırmacıları da içinde bulundurmaktadır. 2008 sezonu, 2006–2015 yılları arasında devam edecek on yıllık bir kazı planının üçüncü sezonu olacaktır.

Chicago Üniversitesi’nin bu on yıl için amaçları şöyledir:

1-Bir sur kapısının ve bitişiğindeki şehir duvarının kazılması ve restorasyonu,
2-Yukarı Şehrin (sitadelin) bir kısmının kazılması ve restorasyonu,
3-Evlerin ortaya çıkarılması amacıyla aşağı şehrin büyük kısmının kazılması,
4-Sitadelde tüm yerleşim dönemlerinin belirlenmesi ve tarihlenmesi için bir basamaklı açma ve sondaj çalışması.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar