Samal

Samal neresidir?

Sam’al: Güneydoğu Anadolu’da, Gaziantep ilçesi, İslahiye ilçesi Zincirli Kö­yü sınırlarında kurulu antik kent.

Hitit İmparatorluğunun MÖ 12. yüzyıl başlarında yıkıl­masından sonra kurulan Geç Hitit krallıklarından birinin merkezidir.

MÖ 920’de Aramiler’in egemenliğine girene dek kent halkı Luvi dili konuşuyor­du.

MÖ 743’te Asurluların egemenliği altına girdi. Kentin en parlak dönemi MÖ 1000 civarıdır.

Kentte Geç Hitit Dönemine (MÖ 1180-700) ait etkileyici heykel ve kabartmalar bulunmuştur.

MÖ 840’lara tarihlenen ve Anadolu’da bulunmuş Fenike dilindeki en eski yazıt burada ele geçmiştir.

Kentteki ilk arkeolojik incelemeleri 1883’te Osman Hamdi Bey yapmış,

ilk kazılar ise 1888’de Alman araştırmacılar Kari Humann ve Feliks von Luschan tarafından başlatılmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar