Yusuf Franko Kusa veya Yusuf Franko Paşa

Yusuf Franko Paşa kimdir? Yusuf Franko Kusa kimdir?

Yusuf Franko Kusa veya Yusuf Franko Paşa:  1855-1933 yılları arasında yaşamış Osmanlı devlet adamı ve karikatürcüdür.

Yusuf Franko Kusa, Lübnan’dan İstanbul’a göçen, Osmanlı Hariciyesi’nde kendine yer edinen ve buradan yeniden Lübnan’a uzanan Franko Kusa ailesine mensuptur.  Devlet adamlığının yanı sıra karikatürcülüğüyle de tanınmıştır. Cemiyet davetlerinde boy gösteren Osmanlı paşaları ve yedi düvelin diplomatlarını, yerli ve yabancı sermayecileri, sanatçıları kendine özgü tarzıyla resmeden Yusuf Franko; gerek kendi karakteri gerekse de çizdiği karakterleriyle, uluslararası bir finans, diplomasi ve kültür-sanat merkezi haline gelen bu özel dünyanın bir ürünü ve aynı zamanda tanığıydı. Karikatürlerinde geç 19. yüzyıl Beyoğlusu’nun önde gelen kişilerini bir araya getirmiştir.

Yusuf Franko 1855 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı Devleti'nin Katolik bir Rum vatandaşı olan Yusuf Franko'nun babası Franko Kusa idi. Öğrenimini ailesinin 1868-1873 yılları arasında oturmakta olduğu Cebel-i Lübnan'da yaptı Daha sonra Hariciye Nezareti hizmetine girdi.

I. Lahey Sözleşmesi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil etti. Hariciye Nazırı Kalem-i Mahsus (Özel Kalem Müdürü) olarak görev yapmaktayken vezir unvanını aldı ve 8 Temmuz 1907 tarihinde Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığına tayin edildi.

Beyoğlu’nun meşhur ve öncü sanat mekânı Naum Tiyatrosu’nun kurucusu Michel Naum’la da akraba olan Yusuf Franko Kusa’nın kariyerindeki en yüksek basamak, 1907-1912 arasında yaptığı Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı’dır.

Aralık 1912 tarihine kadar 5 yıl süreyle bu görevde kaldı.

18 Aralık 1918 tarihinde Posta ve Telgraf Nazırlığına atandı.

Bu görevi 24 Şubat 1919 tarihine kadar sürdürdükten sonra Hariciye Nazırı oldu. Bu görevde 1919 yılının Mart ayına kadar kaldı.

Bir Fransız bankerinin kızıyla evli olan Yusuf Franko Paşa'nın 2 kızı vardı.


Benzer Haberler & Reklamlar