Vakıf Üniversiteleri araştırma harcamaları için özel hesap açacak

Vakıf Üniversiteleri araştırma harcamaları için özel hesap açacak

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun Ek 177'nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla bu kurumların tüm personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarları özel bir hesaba aktarılacak.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun Ek 177'nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de

Yönetmeliğe göre, öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile yatırım harcamalarının karşılanması amacıyla bu kurumlardaki tüm personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarı özel bir hesaba aktarılacak.

Bu gelirlerin toplanması için Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda vakıf yükseköğretim kurumu tarafından, bir ya da birden fazla özel hesap oluşturulacak.

İlgili vergi dairelerince, özel hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil edecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek

YÖK, vakıf üniversitelerinin her yıl ocak ayında yapacakları başvuru üzerine, ocak ayı sonuna kadar şartları taşıyan kurumlara ilişkin onay yazısını Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

İlgili vergi daireleri, vakıf yükseköğretim kurumlarınca personelin ücretleri üzerinden kesilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarlarını, tahsil etikleri tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde üniversitenin ilgili özel hesabına aktaracak.

Vakıf yükseköğretim kurumu, öğrenci sayılarına ilişkin şartlarından herhangi birini kaybettiğinde, bu durumu 5 iş günü içinde aktarma işleminin durdurulması için ilgili vergi dairesine bildirecek.

Kaynak araştırma ve geliştirme için kullanılacak

Özel hesap, uluslararası kalitede eğitim sağlama amacına hizmet etmek üzere, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hesap harcama yetkilisi tarafından idare edilecek.

Vakıf yükseköğretim kurumları, özel hesapta toplanan gelirleri, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamaları için kullanacak.

Üniversiteler, özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yapmayı planladığı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarını gösteren programını, her yıl ocak ayı içinde YÖK Başkanlığına sunacak.

Hesabın denetimi komisyon tarafından yapılacak

Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından belirlenecek birer üyeden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından denetlenecek. Denetimler izleyen yılın mart ayı sonuna kadar bitirilecek. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MEB, YÖK ve vakıf yükseköğretim kurumu rektörlüğüne sunulacak.

Denetimlerde, mevzuata aykırı kullanım tespit edildiğinde ilgili özel hesaptaki kaynağın kullanımı durdurulacak ve tespit edilen tutar vakıf yükseköğretim kurumundan geri alınacak.

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce ödenen vergiler

1 Haziran 2018'den bu yönetmeliğin yayım tarihine kadar vakıf yükseköğretim kurumlarının personelinin ücretleri üzerinden kesilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarları, vakıf yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak başvuru üzerine YÖK onayının Gelir İdaresi Başkanlığı bildirilmesini takip eden 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesi tarafından vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili özel hesabına aktarılacak.

Yıldız Aktaş - AA


Benzer Haberler & Reklamlar