Tutankhamun'dan önce Mısır tahtında çifte kraliçe olduğu iddia edildi

Tutankhamun'dan önce Mısır tahtında çifte kraliçe olduğu iddia edildi

Tarihçiler, Tutankhamun'un babasının kızıyla mı yoksa kardeşiyle mi evlenerek tahtı ona bıraktığını tartışırken Mısırbilimci Valerie Angenot, Tutankhamun'dan önce tahta iki kraliçenin birden oturduğunu öne sürdü. Angenot'a göre, Tutankamon’un kız kardeşleri, ortak isimle Mısır'ı birlikte yönettiler

Kanada’daki Quebec Üniversitesi’nden Egyptologist (Mısır Bilimci)  Valeria Anguenot, genç firavun Tutankamon’un iki kız kardeşinin aynı anda iktidara geldiğini öne sürdü. Araştırmacılar yaklaşık yarım asırdır, Tutankamon’dan önce iktidarda bir kraliçenin olduğunu savunuyor ama kraliçenin Tutankhamun'un babası Akhenaton'un kız kardeşi Nefertiti mi yoksa kızı Meritaten mi olduğu konusunda anlaşamıyorlardı. Mısır Bilimci Valeria Anguenot'a göre ise Meritaten ile kıskardeşi Neferneferuaten Tasherit ülkeyi birlikte yönetmişti.

1922 yılında keşfedilen Tutankamon'un mezarı, dünya çapında Mısır’a yönelik ilginin artmasını sağlamıştı. Tutankamon'un mezarının laneti efsanesi, kısa zamanda genç yaşta ölen firavunu ünlendirmişti. Doğal olarak onunla ilgili konularda büyük merak uyandırıyordu. O konulardan biri de ondan önce tahtta kimin oturduğuydu.

Mısır Bilimciler yaklaşık 50 yıldır , Tutankamon’dan önce iktidarda bir kraliçenin olduğunu savunuyor ama kemiliği konusunda anlaşamıyorlardı.

Bazı tarihçilere göre, Akhenaton kız kardeşi olan Nefertiti ile evlenmiş ve ölümünün ardından eşi olan Nefertiti kendisini kraliçe ilan etmişti. Bazı tarihçiler ise Akhenaten'in kızı Meritaten ile evlendiğini ve tahta onun geçtiğini savunuyorlardı.

Kanada Quebec Üniversitesi'nden Valeria Anguenot, ise Akhenaton’un ölümünden sonra tahta iki kızının birlikte oturduğunu ve erkek kardeşleri Tutankamon’un o zaman henüz dört veya beş yaşında olduğunu savunuyor.

Valeria Anguenot bünyesi zayıf olduğu için yaşamı boyunca hastalıktan acı çektiğini savunduğu Akhenaton’un oğlundan önce 6 kızı olduğunu ve onlardan Meritaten ile Neferneferuaten Tasherit'in ölümünden sonra Mısır'ı birlikte yönettiklerini iddia ediyor.

Angenot'a göre, iki kraliçe Mısır'ı ortak bir isim altında yönettikleri için tahtta bir kişi olduğu yanılgısı doğuyor.

Mısırbilimci Valeria Anguenot,  tezini Amerikan Araştırma Merkezi'nin bu yıl Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen yıllık konferansında savundu. Tezi muhaliflerce şiddetle reddedilse de onu haklı bulanlar da vardı.

Valeria Anguenot tepkileri normal kaşılıyor ve “Mısırbilim çok muhafazakar bir disiplindir, Bu yüzden benim fikrimin şaşırtıcı derecede az tepkiyle karşılandığını söyleyebilirim. Tezime şiddetle karşı çıkan iki meslektaşım dışında herkes benim haklı olabileceğimi düşünüyor" dedi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar