Türk Öğrencilerin Erasmus+ için en çok tercih ettiği ülkeler

Türk Öğrencilerin Erasmus+ için en çok tercih ettiği ülkeler

Türkiye'nin 2004'te katılım sağladığı Erasmus+ programından her yıl yaklaşık 15 bin öğrenci faydalanırken, 2014-2017'yi kapsayan 4 yıllık dönemde toplam 58 bin 838 yüksek öğrenim öğrencisi yurt dışında bir süre eğitim görme olanağı buldu.

"Socrates", "Leonardo da Vinci", "Hayatboyu Öğrenme", "Gençlik" gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için "Erasmus+" markası altında yeniden yapılandırıldı. Erasmus+ ile yüksek öğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanırken, bu programı 2004'ten bu yana Türkiye Ulusal Ajansı yürütüyor.

Polonya, yaklaşık 14 bin 449 öğrenciyle 2014-2017 döneminde Türkiye'nin en çok öğrenci gönderdiği ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'deki öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ikinci ülke Almanya'ya aynı dönemde 9 bin 355 öğrenci giderken, bu ülkeyi sırasıyla İtalya, İspanya ve Çekya takip etti. Söz konusu dönemde İtalya'ya 4 bin 683, İspanya'ya 4 bin 60, Çekya'ya 3 bin 114 Türk öğrenci Erasmus aracılığıyla gitti.

Yararlanıcıların bireysel, akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlayan Erasmus+ programıyla öğrencilerin istihdam olanakları artıyor. AB Komisyonu tarafından yapılan araştırmalar, Erasmus faaliyetine katılan öğrencilerin hareketliliğe katılmamış akranlarına göre mezun olduktan sonra iş bulabilme olasılıklarının iki kat fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Program, öğrencilerin dil ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına, kendilerini daha iyi ifade etmelerine, kültürler arası iletişim konusunda daha başarılı olmalarına katkı sağlıyor.

2014-2020 döneminde Erasmus+ adını alan eğitim ve gençlik programları, Türkiye dahil Avrupa'nın 33 ülkesinde uygulanıyor. Program, yükseköğretim, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, okul eğitimi ve gençlik alanlarında geçen yıl 55 binden fazla kişiye yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı sağladı.

- Geçen yıl dönüm noktası oldu

Erasmus+ için 2017, sadece yüksek öğretimdeki değil eğitim ve gençlik alanındaki her kurumu ve her bireyi içine aldığını göstermek açısından önemli bir yıl oldu.

AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra üye olmayan İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve aday ülke statüsündeki Türkiye ve Makedonya'nın da yararlandığı programın 30'uncu yıl dönümü kapsamında geçen yıl tüm Avrupa genelinde yıl boyunca konferanslar, forumlar, diyaloglar, tartışmalar ve sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, programın sadece yüksek öğretim alanında değil okul eğitimi, yetişkin ve mesleki eğitim, gençlik ve spor alanlarında da destek verdiği vurgulandı.

Sadece yüksek öğretim değişimlerinden 30 yılda tüm Avrupa’da yararlanan öğrenci sayısı 4 milyon 400 bine ulaştı. Programın 30 yıllık geçmişinde yüksek öğretimin yanı sıra 1 milyon 400 bin katılımcı gençlik değişimlerinden, 1 milyon 300 bin öğrenci mesleki eğitimden yararlandı. Yine aynı dönemde 1 milyon 800 bin eğitim ve gençlik çalışanı, 100 bin genç gönüllü ve 100 bin lisansüstü eğitim öğrencisi programdan hibe aldı.

Toplam olarak bakıldığında ise 9 milyon kişi bu program aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim aldı, ders verdi, staj yaptı, gönüllülük programında görev aldı ve mesleki çalışmalarda bulundu.

Muhabir Meltem Bulur
Redaktör Ayşe Sarıoğlu


Benzer Haberler & Reklamlar