Tufan: Yunan Mitolojisinde tufan!

Yunan mitolojisine göre tufan efsanesi nasıldır? Tufan nedir?

Tufan: Yunan Mitolojisinde göre; kadını yaratarak insanları felakete ve ıstıraba sürüklenmesi Zeus'un öfkesini yatıştırmamıştı, üstelik Pandora'nın kutuyu açmasıyla tüm kötülükler yeryüzüne yayılmış, insanlar birbirleri ile kavga etmeye, savaşmaya, birbirlerini öldürmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Zeus onlara çok daha büyük bir ceza vermeye karar verdi.

Onları tamamiyle yok etmemek müthiş tufanın dalgaları arasında onları boğmak istedi.

Fakat Prometheus bu defa da insanların yardımına koştu ve Oğlu Deukalion'a Zeus'un planlarından bahsetti. Deukalion ve Epimetheus ile Pandora'nın kızı olan karısı Pyrrha Thessalia'da yaşıyorlardı. Deukalion Thessalia'nın kralıydı. Olacakları duyunca babasının tavsiyesi ile üzeri kapalı bir kayık yaptı ve karısı ile onun içine girdi.

Yağmurlar yağdı, sular kabardı, ortalık baştan başa deniz kesildi. Onlar dokuz gün dokuz gece boyunca dalagalar üzerinde çalkalanıp durdular. Onuncu gün sular alçalmaya başladı ancak ikisinden başka bütün insanlar boğulmuştu. Bu tufan felaketinden kurtula karı koca Othrys dağına yanaştılar ve karaya ayak bastılar.

Deukalion ve karısı daha sonra adalet tanrıçasının yanına gidip insan soyunun tekrar yaratılması için yardım istediler. Adalet tanrıçası onlara ,Yüce Ana'nın yani Gaia'nın kemiklerini omuzlarının üzerinden atmalarını söyledi. Deukalion ve karısı önce buna çok şaşırdılar. Ardından Deukalion Yüce ana'nın toprak olduğunu hatırladı, buna göre kemikleride kayalar, taşlar olmalıydı.

Taşları omzunun üzerinden fırlattığında bu taşlar erkek haline dönüştü, Pyrrha da fırlattı taşları, onun fırlattıkları da kadına dönüştüler. Böylelikle insan soyu yeniden başlatılmış oldu.

Tufan efsanesinden Hesio­dos'un Theogonia'sında iz bulun­maz.

Oysa Deukalion'un, yani dünyayı sular bastıktan sonra yok olmaktan kurtulan tek ada­mın karısı diye gösterilen Pyrrha efsaneye göre Pandora'nın kı­zıdır.

"Soylar Efsanesi"ne ve genellikle insanlığın gelişimine bunca önem veren Hesiodos'un, Doğu ve özellikle Sami kaynaklı olduğu anlaşılan Tufan efsane­sine hiç değinmemesi şaşılacak bir noktadır.

Pandora'yı bütün bir efsane kompleksinin başkişisi olarak alan Hesiodos kızı diyebilinen ve onun gibi ikinci Havva rolünü simgeleyen  Pyrrha'yı nasıl olur da bilmez? Bunun açıklması Hesiodos'un Yunan pantheon'unun bütün efsaneleriyle değil, daha çok Baştanrı Zeus ile ilgili söylencelerine önem verişi olabilir.

 

Tufan: Yunan mythos'unun Tufan efsanesi Behçet Necatigil'in "Mitologya"sında şöyle anlatılır:

"Zeus gün geçtikçe daha günahkâr olan insanları bir tufanla yok etmeye karar vermişti. Bu tufandan sadece Deukalıon'la karısı Pyrrha kurtuldular. Çünkü Deukalion'un babası Prometheus, oğluna bir tekne yapmasını öğütlemişti. Kan-koca, bindikleri bu teknede dokuzuncu gün Parnassos dağına ayak bastılar. Zeus'tan yeni insanlar yaratmasını dilediler. Zeus onlara, 'Ananın kemikleri'ni arkalarına atmalarını buyurdu. Prometheus'un açıklaması üzerine Deukalıon'la Pyrrha, toprağın taşlarını arkalarına attılar. Böylece Deukalion'un arttığı taşlardan erkekler, Pyrrha'nm attıklarından da kadınlar olmak üzere yeni bir insan soyu türedi. Pyrrha, yeryüzünün ilk kadını Pandora'nm kızıdır". Hesiodos Theogonia'da Pandora'ya çok Önem verdiği halde Tufan efsanesine hiç değinmez.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar