Thyateira antik kenti

Thyateira antik kenti neresidir?

Thyateira: Akhisar.

Anadolu’nun batısında, Manisa’nın kuzeydoğu­sunda kurulmuş antik kent.

MÖ 281 yılında Seleukos I Nikator tarafından kurulmuştur. Ana­dolu’da Seleukos kralları tarafından, askerleri için kurulan kent ya da kentle­rin yanıbaşındaki mahalle tipi yerleşimlerin en eski örneğidir.

Plinius(yaşlı)’a göre eskiden Pelopia ve Euhippa adını taşımıştı.

MÖ 2. yüzyılın başlarında Pergamon kralları tarafından genişletilen kent, imparator Caracalla zamanın­da (MS 211-217) en parlak çağını yaşadı ve Attaleia, Apollonis, Hermokapeleia ve Hierakome gibi Kuzey Lidya kasabalarının dahil olduğu bir idari bölgenin merkezi haline getirildi.

Özellikle Roma Döneminde bir sanayi ken­tiydi. Burada çömlekçiler, terziler, yün boyayıcıları ve işçileri, deri işçileri, ayakkabıcılar, keten dokumacıları, fırıncılar, demirciler ve esir tüccarları güç­lü dernekler çevresinde örgütlenmişlerdi.

Asya eyaletindeki ilk Yedi Kilise­den birinin burada olması yüzünden Hıristiyanlık açısından da önem taşır.

Kentin sikkeleri üzerinde Apollon ve Artemis’in tasvirleri yer alır.


Benzer Haberler & Reklamlar