Taş Aletler Çalıştayı Edirne'de yapıldı

Taş Aletler Çalıştayı Edirne'de yapıldı

Anadolu'da bulunan tarih öncesi çağlara ait taş aletlerin bilimsel açıdan önemleri, analiz ve araştırma yöntemleri Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler çalıştayında gündeme getirildi.

EDİRNE: Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Arkeoloji Topluluğu'nun düzenlediği "Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler" konulu çalıştay, 9-10 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda teori, pratik ve metod üzerine görüşler tartışıldı.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından Gökhan Mustafaoğlu'nun "Tarih öncesi bağlamında maddi kültür; nesneler, şeyler ve taşın 'ötesini görmek' üzerine düşünceler" sunumu ile başladı.

Çalıştayda ilk gün; Berkay Dinçer'in Alt Plaeolitik satır ve kıyıcılarının tekno tipolojisi, İsmail Baykara'nın Gürgürbaba Tekkesi alt paleolitik dönem el baltalarının ve iri kesici aletlerin teknlojik açıdan tanımlanması, Neyir Kolankaya Bostancı'nın Yerleşim yerlerinin tanımlanmasında yontmataş buluntularının rolü: Kanlıtaş Höyük Örneği, İrfan Deniz Yaman'ın Yontamaş çalışmalarında deneysel arkeolojinin önemi, Nurcan Kayacan'ın Yontmataş-insan ve bağlam, Adnan Baysal'ın Taş aletlerin üretiminde bilişsel yaratıcılığın rolü ve önemi ve Hande Bulut'un Kemik aletlerden taşa bakış: Teori ve Metot Analizi sunumları yapıldı.

Çalıştayın ikinci günü Adnan Baysal'ın Taşı gediğine koymak: Taş aletler endüstrisinde öğütme taşlarının yeri başlı sunumla açıldı. Onur Bamyacı ise çalıştaya, Tipolojik gelişim, sorunlar, çalışma metodolojisi ve analitik yaklaşım modeli başlıklı sunumu ile katıldı.

Turan Takaoğlu ve Abdulkadir Özdemir'in birlikte hazırladığı Kuzey Ege buluntusu sürtme taş objelerinin işlevlendirilmesinde etnogrfik analoji sunumunun ardından Emre Güldoğan, Marmara Bölgesinde karşılaşılan belli başlı sürmetaş aletler ve özelliklerini anlattı.

Çalıştay; Metin Kartal'ın Yontmataş aletlerde geometri, simetri ve aismetri, Merih C. Erek'in Tipolojik taş aletler mi, silahlar mı yoksa örneklemeler mi, Bogdana Milic'in Neolitikleşme sürecini belirleyici olarak yontmataş aletler: Batı Anadolu'dan kanıtlar ve Betül Fındık'ın  Yeşilova Höyüğü neolitik çağ yontmataş endüstirisi sunumleri ile sona erdi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar