Soli / Soloi

Soli / Soloi nedir?

1. Soli/Soloi: Güney Anadolu’da Mersin'in 11 km. batısında sahil kenti.

MÖ 7. yüzyılda Argos ve Rodos’tan gelen göçmenlerce kurulan kent Perslere direnmeden teslim oldu.

İlk sikkelerini de bu dönemde basan kent MÖ 333'te Büyük İskender tarafından ele geçirildi ve Perslere bağlılığından dolayı cezalandırıldı.

Bu dönemde kent İskender’e 200 talent vergi ödeyebilecek kadar zenginleşmişti.

İskender sonrası dönemde Seleukos hakimiyetindeyken Soli parlak bir dönem yaşamıştır.

Mithradates Savaşları sırasında Tıgranes II tarafından MÖ 83’te yağmalandı, halkının büyük çoğunluğu Tigranokerta’ya sürüldü.

Bir süre terk edilmiş halde kalan kente MÖ 67’de Pompeius eski korsanlan yerleştirdi ve onun onuruna kente Pompeiopolis adı verildi.

Kent MS 2. yüzyılda Septimus Severus döneminde yeniden parlak bir dönem yaşamıştır.

MS 525'teki depremler sırasında harap olan ve eski cazibesini yitiren kent MS 7. yüzyılda Arapların eline geçmiştir.

Soli’nin önemli vatandaşlarından birisi şair ve matemtikçi Aratos’tur.

2. Soli/Soloi: Kıbrıs’ın kuzeyinde sahil kenti.

Güzelyurt Körfezi kıyısında Gemikonağı Kasabasının batısında yer alır.

Troia Savaşı’ndan sonra Attika’lı kahraman Akamas tarafından kurulduğuna inanılır.

Bir başka efsaneye göre Kıbrıs’ı ziyaret eden Atina’lı devlet adamı Solon’un önerilerinin kentin kuruluşunda etkisi olmuştur.

Adadaki en zengin bakır madenlerinin burada bulunması nedeniyle kentin iskân tarihi Son Tunç Çağına (MÖ 2000-1200) dayanır.

Perslere karşı başlatılan Ionia Ayaklanmasında Soli kralı Aristokypros, Salamis Ovası’ndaki savaşta öldürülmüştür. Aynı dönemde kent de beş aylık direnişten sonra Perslerin eline geçti.

Büyük İskender döneminde adada Salamis’ten sonra en güçlü ikinci kent idi.

Kıbrıs’ın bazı kralları Büyük İskender’in doğu seferine eşlik etmiştir.

Salamis ve Soli kralları MÖ 331’de Tyre’in fethinden sonra yapılan kutlamaların masraflarını karşıladılar.

Ptolemaios I Soter adadaki tüm kent devletlerini kendisine bağladı fakat Soli’ye ayncalık tanıdı ve bunların dışında tuttu.

İzleyen dönemde kentin İskenderiye ile temasını sürdürerek gelişimini devam ettirdiği sanılmaktadır.

MS 647’deki ilk Arap akınlanndan sonra terk edilmiştir. Soli, Aristoteles’in öğrencisi olan tarihçi Klearkhos’un doğum yeridir.
 


Benzer Haberler & Reklamlar