Sit alanları için özel haller yasası

Sit alanları için özel haller yasası

Sit alanlarına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı


ANKARA:  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, birinci derece arkeolojik sit alanlarında, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde yapılması zorunlu geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler, ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebilecek.

Projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bilim Kurulu denetiminde yapılabilecek.

AA Yıldız Aktaş


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber