Side

Side neresidir?

1. Side: Yunanca nar anlamına gelen Side birçok efsanelik kadınların adıdır.

1) Tauros'un kızı, Pamphylla'da Side şehrinin isim anası.

2) Belos'un kardeşi, Algyplos'la Danaos'un anaları, Fenike'de Sidon şehrine adım vermis.

3) Danaos kızlarından biri, Peloponez'deki Side adlı küçük şehre adını vermiş.
 

2. Side: Anadolu’nun güneyinde, Antalya’nın 66km. doğusunda Manavgat ilçesi yakınlarında kurulmuş antik kent.

Kuzey-güney yönünde denize uzanan bir yarımada üzerinde kuruludur.

Ken­tin MÖ 7-6. yüzyılda Aiolis bölgesinden gelen Kymelilerce kurulduğu söy­lenirse de nar anlamına gelen eski Anadolulu adı çok daha köklü ve yerli bir geçmişi olduğunu düşündürür.

Eusebios’a göre ise MÖ 1405’te kurulmuştur.

Pers egemenliğinde bulunduğu dönemde sikke basabiliyor oluşu, belli ölçüde özgür olduğunu gösterir.

Rodos, Kıbrıs, Suriye, Mısır arasındaki ticari rotalar için merkezi bir konumda olması kentin ti­cari önemini arttırmıştır. MÖ 333’te Büyük İskender'e savaşmadan teslim ol­du.

İskender sonrasında Ptolemaios ve Seleukos krallıklarının egemenliğinde kaldı. MÖ 190’de kent açıklarında Roma’nın desteklediği Rodos ile Seleukos Devleti arasında bir deniz savaşı gerçekleşmiştir (Eurymedon Savaşı, MÖ 190).

Komşusu Aspendos ile pek iyi geçinemeyen Side MÖ 2. yüzyılda en parlak dönemini yaşadı. Bu dönemde önemli bir kültür merkeziydi. Nitekim MÖ 139’da Seleukos kralı olacak olan Antiokhos VII Side de eğitim alması için gençliğinde Side’ye gönderilmiştir. Aynı yüzyıl içinde Side’de korsanlık faaliyetleri artmış, kent halkı ile anlaşan korsanlar tutsaklarını pazarda açık arttırmayla köle olarak satmaya başlamışlardı. Bu faaliyetler MÖ 67’de Pompeius’un seferi ile sona erdirildi.

Roma egemenliğine girdikten sonra MS 3. yüzyılda, özellikle köle ticaretinin sağladığı olanaklar nede­niyle ikinci bir parlak dönem yaşadı. Nitekim günümüze gelebilmiş kalıntıla­rın çoğu bu dönemdendir.

MS 2. yüzyıla tarihlenen tiyatrosu Anadolu’daki en büyük antik tiyatrolardan biridir. Bu dönemde bu kez komşusu Perge ile re­kabet halindeydi.

Son kez MS 5.-6. yüzyılda zengin bir dönem yaşayan kent Arap akınlarının başlamasından sonra önemsizleşmiştir.

Kentteki kazı çalışmaları Türk arkeologlar tarafından 1947’de başlatılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar