Sayıştay: 15 bin yazma eserin envantere kaydedilmemiş

Sayıştay: 15 bin yazma eserin envantere kaydedilmemiş

Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporu, 15 bin benzersiz yazma eserin kaydının olmadığını ortaya koydu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde incelemelerde bulunan Sayıştay denetçileri, bu eserlerin kaybolması durumunda tespit yapılamayacağını belirtti.

Ankara Üniversitesi’ne bağlı hastanelerin borçlarının son beş yıldaki artışına dikkat çekilen Sayıştay raporunda, durumun “sürdürülemez” olduğu tespiti yapıldı. Cumhuriyetin ilk üniversitesinde binlerce tarihi eserin de yıllardır kayıt altına alınmadığı Sayıştay incelemeleri ile ortaya çıktı.

Sayıştay’ın Ankara Üniversitesi’yle ilgili raporuna göre, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde bulunan ve tarihi değeri olabilecek eserlerde kayıt sorunu yaşanıyor. Raporda konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

“Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kütüphane koleksiyonu içerisinde bulunan büyük kısmı nadir ve tarihi eser sayılabilecek, benzersiz olan yaklaşık 15 bin yazma eserin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı, bu nedenlerle eserlerdeki kayıp ve/veya noksanların ve bu konuda sorumluluğu bulunanların tespitinin neredeyse imkânsız hale geldiği, eserlerin doğru biçimde kataloglanması ve tasnifi sağlanamadığından, araştırmacı ve ilgililerin hizmetine sunulmak üzere mikrofilm ya da benzeri yöntemlerle dijitalleştirilip taranmasına dahi başlanamadığı, kütüphanenin bu fonksiyonun yerine getirilemediği görülmektedir. Konuyla ilgili yazışmalar incelendiğinde 2016 yılından beri kayıt altına alma, koruma, tasnifleme ve arşivleme çalışmalarında bir ilerleme sağlanamadığı, bu konudaki uyarı ve diğer yazıların ise gereğinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.”

DEĞERLEME ÇALIŞMASI DA YOK

Sayıştay raporunda, bu nadir eserlerin kayıt altına alınmaması sonucunda değerleme çalışması yapılmadığı, ilerleyen tarihlerde eserlerin yok olması veya hasar görmeleri halinde, meydana gelecek kamu zararının ve bu zarardan sorumlu tutulacak ilgililerin tespitinde de güçlük yaşanması riski mevcut olduğuna dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi ise gönderdiği cevapta, DTCF Yazma Eserler Koleksiyonu bölümü oluşturulması çalışmalarına başlandığını belirtti. Üniversitenin yanıtına göre, çalışma başlasa da 2017 yılında 69 adet, 2018 yılında 119 adet ve 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar da sadece 880 adet yazma eser için fiş alınabildi.

Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Sayıştay, “Tarihi açıdan son derece kıymetli olan mevcut eserlerde meydana gelmiş olması muhtemel kayıpların da idare tarafından tespiti gerekmektedir” dedi. Veterinerlik Fakültesi’ndeki tarihi nitelik taşıyan veya nadir eserlerin de mevzuata uygun biçimde kayıt işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi. Sayıştay ayrıca, üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı konusunda da uyardı.

Hacer Boyacıoğlu - Hürriyet


Benzer Haberler & Reklamlar