Potnia Theron: Hayvanların Hanımefendisi

Potnia Theron nedir?

Potnia Theron; (Hayvanların Hanımı ya da Hayvanların Hanımefendisi) her iki yanında bir hayvan bulunan ve kolları ile hayvanları kavramış Tanrıça figürü içeren motfilerin genel adıdır.

Potnia Theron terimi ilk kez Homeros tarafından kullanılan Hayvanlar Kraliçesi , Vahşi Hayvanların Efendisi, Hayvanların Tanrıçası olarak Türkçeleştirilebileck bir deyimdir. 

Homeros terimi Tanrıça Artemis'in bir sıfatı olarak kullanmıştır ancak bu terim daha sonra özellikle Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ve eski Yakın Doğu'dan antik sanatta yaygın kullanılan, her bir kolunda başka bir hayvanı kavramış Tanrıça figürü için kullanılan isme dönüşmüştür.

Figürün Kökenin Kibele ve ana tanrıça olduğu tahmin edilmektedir. Çatalhöyük'ten bulunan her iki yanında aslan bulunan şişman kadın heykelciğini bilnen en eski Potnia Theron imgesi sayılmaktadır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar