Phrygia Frigya Bölgesi

Phrygia Frigya Bölgesi

Phrygia Frigya Bölgesi neresidir?

Phrygia Bölgesi: Kuzeyinde Paphlagonia, güneyinde Lykaonia, doğusunda Kappadokia, kuzeybatısında Bithynia, batısında Lydia ve Mysia, güneybatısında Pisidia ve Karia bölgelerinin yer aldığı antik bölge.

Başlıca şehirleri; Dorylaion (Eskişehir), Kotaion (Kütahya), Midaion (Midas), Synnada (Şuhut), Amorium (Hisarköy), Hierapolis (Pamuk- kale), Laodikeia (Goncalı), Gordion (Yassıhöyük), Pessinus (Ballıhisar), Dokemaion (İsçehisar) ve Aizanoi (Çavdarhisar) dır.

2. Frigya / Phrygia: Doğuda Kapadokya, sonraları Galatya, güneyde Lykaonia, Pisidya, batıda Mysia, Lidya, Kar- ya, kuzeyde de Bithynia ve Paphlagonia bölgeleriyle çevrilidir. Bugünkü Eskişehir, Uşak, Denizli ve Afyon illerinin hemen tümünü, Bilecik, Ankara, Konya ve Burdur illerinim bir kısmını içine alır. Bölge adını Anadolu’ya MÖ 1200 yıllarında boğazlar üzerinden gelmiş olan bir Trak boyu olan Friglerden almıştır. Hint-Avnıpa dil ailesine mensup bir dil konuşan Friglerin bölgede kendi adlarıyla kurdukları krallık Gordion’u başkent edinerek MÖ 8. yüzyıl­da gelişim göstermiş, Kimmerlere MÖ 696’da yenilerek tarih sahnesinden si­linmiştir. İzleyen dönemde Lidya Krallığı ve Pers İmparatorluğu topraklarına dahil olan bölgeye Helenistik Dönemde (MÖ 336-30) Galat kavimleri yerleş­miştir. Bölgenin sonraki hakimleri Pergamon Krallığı ve Roma Cumhuriyetidir.


Benzer Haberler & Reklamlar