Phryg, Frig  Uygarlığı

Phryg, Frig Uygarlığı

Phryg, Frig Uygarlığı nedir?

Phryg, Frig Uygarlığı: Hitit İmparatorluğu’nun çökmeye başladığı yıllarda Anadolu, kuzeydoğudan, batıdan ve doğudan gelen birtakım göçmenlerin etkisi altına girmeye başlamıştı.

Batıdan, Makedonia’dan gelenler Bryg ya da Phryg ismini taşımaktaydılar.

Göç eden bu boylardan Phrygler yavaş yavaş Orta Anadolu’ya doğru harekete geçerek, M.Ö. X. yüzyılın içinde, Polatlı yöresine gelip yerleşmişlerdir.

Gordion’u (Yassıhöyük) da başkentleri yapmışlardır. Phrygler kısa süre içersinde anadolulaşmışlar ve büyük oranda Geç Hitit ve Yunan etkileri altında kalmış olmakla birlikte özgün bir kültür oluşturmuşlardır.

M.Ö. VIII. yüzyılda merkezî bir devlet konumuna gelmişlerdir.

En önemli kralları Gordios ile oğlu Midas’tır.

Kralların yaşadıkları sarayların dışında halkın ne tür evlerde oturdukları bilinmemektedir.

Anadolu Tanrıçası Kybele tarihe Phryg tanrıçası olarak da geçmiştir. Kybele kutsal alanları, çoğunlukla kayaların üzerine yapılmaktaydı.

Phryg soyluları ölülerini ya tümülüslere ya da kayaya oyulmuş mezarlara gömerlerdi. Bu tümülüslenn en ünlüsü Gordion’daki Kral Midas’a ait 53 metre yüksekliğinde ve 300 m. çapındaki “Büyük Tümülüs”tür. Phrygler madencilik, dokumacılık ve marangozluk işleri ve seramik yapımında oldukça başarılıydılar.

Bunlar arasında özellikle insan başı şeklinde tutamaklı (protom) bronz kazanlar, fibulalar (çengelli iğne), omphaloslu (göbekli) taslar sayılabilir.

Seramikte ise farklı teknikte kaplar yapmışlardır.

Özellikle rhytonların (hayvan biçimli kapların) yapımında oldukça başarı sağlamışlardı. Aynca Phrygler müzik ve dans alanında da hayli başarılı olduklarından Yunanlara müzik alanında da esin kaynağı olmuşlardır.


Benzer Haberler & Reklamlar