Persler

Persler kimdir?

Persler:  (M.Ö. 545-333) Günümüzdeki İran’ın güneybatısını kapsayan eski “Persis” ülkesine ismini veren halk.

“Parsalar” olarak geçen bu halk Hint - Avrupa kökenli kavimlerden olup, M.Ö. X. yüzyılda kuzeyden gelmişler ve M.Ö. VII. yüzyılda da yöreye yerleşmişlerdir.

Pers Kralları Kyros II (M.Ö. 559-529) ve Kambyses II (M.Ö. 529-522) nin hükümdarlıkları dönemlerinde doğuda İndus vadisinden, batıda Ege Denizi’ne kadar uzanan bölgeyi egemenlikleri altına almışlardır.

Lydia Kralı Kroisos’un (M.Ö. 560-546) Persler’e yenilmesi sonucu, Yunan şehir devletleri Pers egemenliği altına girmeye başlamışlardır.

Perslerin bu geniş hakimiyeti karşısında İon uygarlığının dünyadaki öncülüğü de son bulmuştur.

Büyük İskender’in gelişi ve Dareios III’ü M.Ö. 333 yılında İssos’ta yenmesine kadar Anadolu Pers egemenliği altında kalmıştır.

Pers egemenliği altında Anadolu’da inşa edilen görkemli yapıtlardan biri Halikamassos’daki (Bodrum) Maussoleum(Mezar Anıtı)’dur.


Benzer Haberler & Reklamlar