Pavli nedir?

Pavli neresidir? Pavli ne demektir? Pavlu nedir?

Pavli (ya da Pavlu); Kırklareli'de bugünkü adı Pehlivanköy olan ilçenin eski adıdır. Kuzeyinde Havsa, güneyinde Hayrabolu, batısıda Uzunköprü ve doğusunda Babaeski ilçeleri bulunan Deniz seviyesinden yüksekliği 25 metre olan düz, engebesiz arazi yapısına sahip bir coğrafi alandır. 100 yılı aşkın süredir her yıl kurulan panayırı (Pavli Panayırı) ile ünlüdür.

Pavli (Pavlu) adı, Balkan göçleri öncesi alanda yaşayan Çerkez Kabileleri tarafından verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ünlü güreşçilerin (Pehlivanların) yetiştiği bölge olması sebebiyle, yerleşim alanına Pehlivanköy adı verilmiştir. 

Pavli isminin kökenine dair en güçlü rivayet Pavlikanlar mezhebini doğuran Antakya Patriği Samsatlı Paul'ün adından türediğidrir. Kelimenin kökü Paul'dan hareketle, Anadolu Hıristiyan dünyasında tanınmış din adamına atfederek açıklanmakta ve Paulus (Pavlus)'tan türemiştir denilmektedir. Samsatlı Paul'e göre; "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh diye üç farklı bir Tanrı anlayışı söz konusu olamaz. Sadece tek bir Tanrı vardır ve Kitab-ı Mukaddes onu Baba olarak adlandırmaktadır. Mesih ise Kutsal Ruh vasıtası ile Meıyem'den doğmuş, tam ve mükemmel insandır. Onun Bakireden doğması Tanrı-İnsan olduğunu göstermez. O, Saf bir beşerden başka bir şey değildir"

Pavlikanlar mezhebinin Hıristiyanlıkta sapkın görülmesi ve aforoz edilmesinden hareketle Pavli kelimesinin Ermenice Payl (kirli) ve keank (hayat) kelimelerinin birleşmesinden kaynaklanan (Kirli Hayat) terimi olduğunu savunanlar da vardır.

Kökeni ne olursa olsun Pavli isminin Pavlikan mezhebine ait demek olduğu açıktır.

Ortodoks Bizans'ın zulmünden kaçan pavlikanlar bir süre Müslüman Araplara sığındıktan sonra Bizans ordusundan kaçan Karbeas adlı subayın önderliğinde Sivas'ın Divriği ilçesine yerleştiler.  Burada güçlenip, Pontus'a kadar akınlar düzenleyen Pavlikanlar, Karbeas'ın öülümün ardından firari Bizans subayı Yohan ile Efes'e kadar ilerleyip, Bizans ordusunu yenerek Ankara'yı ele geçirdiler. Ama zaferkeri kısa süreli olur ve Bizans orduları pavlikanları geri püskürterek Divriği'yi de alırlar. Hayatta kalan Pavlikanlar önce doğuya daha sonra da trakya'ya sürülürler. Sürgünle gelen Pavlikanlar, yerleştikleri köye Pavli adını verirler.

Pavli'nin kayıtlı tarihi Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri ile başlar. Osmanlı hanedanının ileri gelen aileleri Ergene Nehrinin suladığı verimli topraklara yerleştirilir. 1361'de kurulan ilk köy Çenge Köyüdür. Bu Köy bu günkü Çengerli Köyüdür. Diğer Köylerin kurulması 1877 Osmanlı-Rus Harbinden sonraya rastlar. Bulgaristan’ın İzver ve Lofça bölgesinden göç eden Türkler bölgeye gelip yerleşmişlerdir. Göçlerden önce bölgede Çerkez kabileleri oturmakta iken, göçler sonrası bu kabileler Bölgeyi terk etmişlerdir.

Osmanlı Padişahı Abdulaziz güreşe meraklı olduğundan ve kendisi de pehlivan olduğundan; zamanın ünlü pehlivanlarını cariyeleri ile evlendirerek onlara toprak verdiği ve Büyükmandıra ve Pehlivanköy civarındaki verimli topraklara yerleştirildiği tarihçiler tarafından ifade edilmektedir.

Bölgede isim yapmış pehlivanların yetişmiş olması; bölgenin, Cumhuriyetten sonra Pehlivanköy olarak anılmasına neden olmuştur.


Benzer Haberler & Reklamlar