Parion Antik Kenti

Parion Antik Kenti neresidir?

Parion: Kuzeybatı Anadolu’da, Hellespontos’un hemen doğusunda, Çanakkale’nin Biga ilçesinin Balıklıçeşme Beldesi’ne bağlı Kemer Köyü’nde kurulu antik dönem kıyı kenti.

MÖ 8. yüzyılın sonlarında (MÖ 709’da kurulduğu düşünülmektedir) Miletos, Erythrai ve Paros Adası’ndan gelen göçmenlerce kolonize edilmiştir.

Kentin adı hakkında çeşitli görüşler vardır, bir görüşe göre Parion “Paroslular’ın kenti” demektir.

Kent MÖ 5. yüzyılın başlarında Pers satrapı Herophantos’un yönetimi altındaydı. Herodotos, Heraphantos komutasındaki Parion’luların, Pers kralı Dareios I’un İskit Seferine (MÖ 513- 512) katıldıklarını yazar.

Attika-Delos Deniz Birliğine üye olan kent, II. Peloponnesos Savaşı’nda Atina müttefiği olarak yer aldı. Ksenophon’a göre MÖ 4ll’de Alkibiades komutasındaki 86 gemilik Atina donanması Parion limanında toplanarak Sparta’ya sefere çıkmıştır.

Hellenistik Dönemin başlangıcında bir süre bağımsız kalan Parion, olasılıkla Büyük İskender’in kurduğu ve roas kentlerinin oluşturduğu, dokuz üyeli bir birliğin, Ilion Federasyonunun üyesi olmuştur.

MÖ 302’de Lysimakhos’un, MÖ 281 yılında yapılan Kurupedion Savaşı’ndan sonra da Seleukos Krallığının egemenliği altına girdi.

MÖ 188’deki Apameia Barışı’ndan sonra sonra özgürlüğünü koruyarak Pergamon krallarıyla iyi ilişkilerini korudu, böylece gelişimini sürdürdü. Burada Strabon’u dinleyelim: “...(Parion’un) toprakları Priapos’un zararına olarak artmaktadır, çünkü Parionlular, Priapos’un topraklarının bağımlı bulunduğu Attaloslara yaltaklanarak himaye görmüşler ve bu sayede, kralların izniyle Priaposluların topraklarının büyük bir kısmını kendilerine çekip almışlardır”. 

MÖ 133’de tüm Batı Anadolu ile birlikte Roma hakimiyetine girdi.

Augustus döneminde Colonia Pariana Iulia Augusta adıyla koloni statüsüne çıkarıldı. Bu dönemde topraklarını, doğu komşusu Priapos’u da içine alacak biçimde büyütmüş, kentteki yapılaşma hızı artmıştı. Propontis’in güney sahilindeki yerleşimleri birbirine bağlayan düzgün bir yol Parion’dan da geçiyordu.

Kent Traksiteles’in MÖ 354’ten önce yaptığı Eros heykeli ile de ünlüydü.

Kentte ilk kazılar 2005’te başlamıştır.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar