Paphlagonia

Paphlagonia neresidir?

1. Paphlagonia: Kastamonu, Çankırı, Sinop'un tamamını, Çorum'un batı kısmı ile Zonguldak'ın doğu kısmını kapsayan antik bölge. 

Batısında Bithynia, güneyinde Galatia, doğusunda Pontus ve kuzeyinde Pontus Euxinus (Karadeniz) yer almaktadır. 

Başlıca şehirleri; Amastris (Amasra), Abonuteikhos, (Abana), Sinope (Sinop), İonopolis (İnebolu), Kestanpolis (Kastamonu) ve Gangra (Çankırı)'dır. 

 

2. Anadolu’nun kuzey kesiminde bölge. Bugünkü Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin tümünü, Çorum’un bir kısmını içine alır. Bölge halkını herhangi önemli bir tarihsel olayın içinde gör­meyiz. Homeros Paphlagonialıların Enet yurdunda, Parthenios Irmağı çevresindeki Kromna, Aigialos ve Erythinoi kentlerinde yaşadıklarını yazar.
Hititler yıkıldıktan sonra Frigya ve Lidya krallıklarının, daha sonra da Persler, İskender, Pergamon Krallığı ve Pontos Krallığının egemenliğine gir­di.
Bölgenin en önemli kentleri Amastris, kıyıda bir Miletos kolonisi olan Sinope, iç kesimde daha sonra Germanikopolis adını alan Gangra ve Pompeiopolis’tir.
Bölge MÖ 6’da Augustus tarafından Galatya eyaletine dahil edildi.


Benzer Haberler & Reklamlar