Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Denizli Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçer. 8 Mayıs 2002 yılında itibaren Sanat Tarihi Bölümü olarak eğitim vermeye devam eder. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminden itibaren “normal öğretim”, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminden itibaren “ikinci öğretim” lisans öğrencileri öğrenim görmeye başlar. Halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciler aktif olarak eğitim almaktadırlar. Bölümüzde 1 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor, 3 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.


Sanat Tarihi Bölümü'nün hedefi, Türk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında yetkin bilim insanları yetiştirmektir. Bu bölüme dâhil olan öğrenciler hem Türk Kültürü ve sanatı hem de diğer ülkelerin kültür ve sanatları hakkında dersler almaktadır. Bu bağlamda, İslamiyet öncesi Türk sanatı, İslam el sanatları ve mimarisi, Bizans sanatı, Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı, estetik, mitoloji ve ikonografi, Batı sanatı ve çağdaş sanatlar ile modern sanat akımları gibi dersleri görmektedirler. Bölümden mezun olan bir öğrenci, Türk ve Avrupa mimarlığı, dünya resim ve heykel sanatı ve süsleme sanatları hakkında yetkin bir bilgiye sahip olur ve “Sanat Tarihçi” unvanı alarak mezun olur.

Bölüm öğrencileri her dönem belirli sayıda, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin hem sosyal hem de fen bölümlerinden de dersler alarak çok yönlülüklerini geliştirmektedir. Öğrenciler, aynı zamanda ülke çapında sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinin yürüttüğü bilimsel araştırma kazılarına katılabilmektedir.

Sanat Tarihi bölümü mezunları, lisansüstü eğitim alarak kendilerine akademik bir kariyer hedefleyebilirler. Bölüm mezunlarının diğer iş olanakları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarda “Uzman Yardımcılığı”, “Uzman”, kamu ve özel müzelerde “araştırmacı”, özel sektörde “turizm rehberliği” çeşitli kamu kuruluşları ile belediyelerde “sanat tarihçi” olarak çalışabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilir. Mezunlar genel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Bölümüz öğrencileri aynı zamanda aşağıda adı geçen bölümlerde yan dal yapabilmektedir.

Arkeoloji Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Eğitim Fakültesi
Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

TÜRK ve İSLÂM SANATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Kasım İNCE (Anabilim Dalı Başkanı)
0258 296 37 08
kince@pau.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT
0258 296 38 70
mbeyazit@pau.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Saim CİRTİL
0258 296 37 09
scirtil@pau.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün CİRTİL
0258 296 37 10
socirtil@pau.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Erbil C. AKTUĞ
0258 296 38 68
ecaktug@pau.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Mehmet KUTLU
0258 296 35 33
mehmetkutlu@pau.edu.tr
Arş. Gör. Hicran ÖZDEMİR
0258 296 36 47
hozdemir@pau.edu.tr


BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT (Anabilim Dalı Başkanı)
0258 296 35 00
hozyigit@pau.edu.tr
Arş. Gör. Rahşan TOPTAŞ
0258 296 38 93
rtoptas@pau.edu.tr

BİZANS SANATI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Ü. Muradiye ÖZTAŞKIN (Anabilim Dalı Başkanı)
0258 296 36 48
muradiyeb@pau.edu.tr
Dr. Öğr. Ü. Gökçen K. ÖZTAŞKIN
0258 296 38 72
gokcenko@pau.edu.tr

Yönetim 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kasım İNCE
Tel: 0258 296 37 08
E-mail: kince@pau.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT
Tel: 0258 296 35 00
E-mail: hozyigit@pau.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Dr. Öğr. Ü. Gökçen K. ÖZTAŞKIN
Tel: 0258 296 38 72
E-mail: gokcenko@pau.edu.tr

Akademik Kadro

Prof. Dr. Kasım İNCE 
Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT 
Dr. Öğr. Ü. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN 
Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT
Dr. Öğr. Ü. Saim CİRTİL
Dr. Öğr. Ü. Muradiye ÖZTAŞKIN
Dr. Öğr. Ü. Mehmet KUTLU
Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün CİRTİL
Arş. Gör. Dr. Erbil C. AKTUĞ
Arş. Gör. Hicran ÖZDEMİR
Arş. Gör. Mustafa EKMEKCİ
Arş. Gör. Rahşan TURAN
Öğr. Gör. Suat AKÇAÖZ

Pamukkale Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü D / Blok Kat: 2
Pamukkale / DENİZLİ
Telefon: +90 258 296 3745 ( Bölüm Sekreteri: Sezai Çağırgan)

http://www.pau.edu.tr/sanattarihi
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar