Önasya Arkeolojisi Toplantıları Ekibi, Prof. Dr. Sevinç Günel'in iddialarını yargıya taşıyor

Önasya Arkeolojisi Toplantıları Ekibi, Prof. Dr. Sevinç Günel'in iddialarını yargıya taşıyor

Aşağıda imzaları bulunan Önasya Arkeolojisi Toplantıları Ekibi, "Çine-Tepecik arkeolojik kazı ekibinden bilimsel çalıntı tepkisi" haberimizde yer alan iddiaları cevabi metinle yalanladı. Metinde "Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili birimleri nezdinde Prof.Dr. Sevinç Günel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesi dikkat çekti.

Önasya Arkeolojisi Toplantıları Sempozyum Düzenleme Komitesi ve Bildiri Kitabı Editörleri, "Çine-Tepecik arkeolojik kazı ekibinden bilimsel çalıntı tepkisi" başlıklı haberimizde yer alan iddialar üzerine cevap hakkını kullandı.

Haberimizdeki iddiaları yalanlayan metni olduğu gibi sizlere yansıtıyoruz.

KAMUOYUNA YANSIYAN HABERLERLE İLGİLİ OLARAK ÖNASYA ARKEOLOJİSİ TOPLANTILARI GRUBUNUN CEVAP METNİDİR

 03.04.2024 Önasya Arkeolojisi Toplantıları’nı düzenleyen ve yayınlayan kurul olarak, “arkeolojikhaber.com” adlı dijital platformda 01.04.2024 tarihinde saat: 13.39’da yayınlanan “Çine-Tepecik Arkeolojik Kazı Ekibinden Bilimsel Çalıntı Tepkisi” adlı haberle ilgili olarak bir cevap hakkı doğmuş bulunmaktadır.

Önasya Arkeoloji Toplantıları 1: Savaş ve Şiddet” adlı sempozyum 17-18 Kasım 2022 tarihinde Ankara – Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben sempozyumda sunulan bildirilerin makaleleri 15.03.2024 tarihinde “Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları” tarafından okuyucuya sunulmuştur. Bu aşamada kitapta yer alan her makale sempozyum komitesi tarafından değerlendirmeye alınmıştır.0

Bildiri kitabının 1.-30. sayfalarında yer alan ve Prof. Dr. Ayşegül Aykurt tarafından kaleme alınmış olan “Batı Anadolu Geç Tunç Çağı Savaş Başlıkları” adlı makale çeşitli kuruluşlara gönderilen bir metinle hedef gösterilmiştir. Söz konusu makale içinde 12, 13, 14 ve 19. sayfalarda Çine – Tepecik buluntularından bahsedilmiş ve 29.,30. sayfalarda buluntulara ait görsel ve çizimlere yer verilmiştir. Bu çerçevede “Günel, S. ve S. Herbordt. 2014. “Mykenische Kraterfragmente mit fi gürlichen Darstellungen und ein Siegelabdruck eines hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine–Tepecik” Archäologischer Anzeiger 2014/1: 1−14.” adlı yayın görseller altında referans olarak gösterilmiş ve ayrıca makale içinde 12. sayfada detaylı dipnot olarak da kullanılmıştır.

İlgili makalede kullanılan görsellerin 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunun 35. Maddesinde belirtildiği üzere “Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadıyla bir ilim eserine konulması” hususuna uygun olduğu açıktır. Ayrıca yine aynı maddede belirtilen “iktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir.” ifadesi de tam anlamıyla yayında kullanılan şekli tarif etmektedir.

Daha da önemlisi yazar, ilgili görselleri kullanarak daha önce üzerinde durulmamış yeni bir fikir üretmiştir. Bu doğrultuda çalışma bilinenin tekrarı olmayıp, özgünlük içermektedir.

Tüm bunların yanı sıra “Batı Anadolu Geç Tunç Çağı Savaş Başlıkları” adlı bildiri ve makale Prof. Dr. Sevinç Günel tarafından bilinmekte olup, ilgili referanslar dışında kendisine gerekmediği halde sözlü olarak da bilgi verilmiştir. Bu bağlamda 2014 yılında bilim dünyası ile paylaşılmış olan ve yayın öncesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Sevinç Günel ile yüz yüze görüşülmüş olan bilimsel bulguların, söz konusu bildiri ve makale içerisinde bilimsel çerçevede değerlendirilmesinin tek amacı arkeoloji bilimine katkı sağlamaktır. Bu süreçte bilimsel etik çerçevesinde önemli olan iki temel yaklaşım kullanılmıştır; biri bulguları ortaya koyan araştırmacının ilgili yayınını okuyucu ile paylaşmak (kaynakça), diğeri ise söz konusu verilerin ve araştırmacının emeğini bilim camiası içinde daha da erişilir kılmaktır. Dolayısıyla söz konusu makale içinde Çine – Tepecik bulgularına dair her veri araştırmacıları yukarıda belirtilen referansa yönlendirmektedir.

Bilimsel yayınlarda pek çok emsali görülen bu durum, ilgili yazıda adeta bir intihal yapıldığı şeklinde ifade edilmiştir. Bununla beraber “yazarın bilimsel açıdan önemli kılınmak ve bu vesileyle adından söz ettirmek” gibi bilim dışı ifadeler ise asla kabul edilemez. Söz konusu makale sahibi Prof. Dr. Ayşegül Aykurt bugüne kadar onlarca makale, kitap yayımlamanın yanı sıra birçok projenin yürütücüsü olmuş ve arkeoloji camiasında tanınan saygın bir bilim insanıdır. Diğer taraftan yine ilgili haber içerisinde geçen “eserlere ait görsellerin altına gelişigüzel dipnot konulmuş olsa da …” şeklinde bir ifade de bilimsel bir yaklaşım göstermemektedir. Bahsi geçen “gelişigüzel” referans doğrudan ilgili araştırmacıları işaret etmektedir ve bilimsel atıf verme kuralları gözetilerek verilmiştir. Arkeolojik kazıların sunduğu veriler öncelikli olarak Kazı Başkanları tarafından değerlendirilmektedir. Sonrasında elde edilen tüm veriler, bir yayın halinde bilim dünyası ile paylaşılmaktadır. Bu yayınlar ise ilgili alanda diğer araştırmacılar tarafından özgün fikirler oluşturarak yeniden değerlendirilmektedir, ki bilimin gelişimi de ancak bu sayede gerçekleşir. Bu kapsamda “Batı Anadolu Geç Tunç Çağı Savaş Başlıkları” adlı makalenin etik platformda ilgili referanslarla sunulmuştur. Bu bağlamda söz konusu makale bilimsel etik çerçevesinde hazırlanmış olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunun 35. Maddesine uygun olarak, bulgulara dair gerekli referanslar makale içinde yer almaktadır.

Asılsız olan ve dikkat çekiciliğini arttırmak için ilgili kişi ve kurumların isimlerinin kötü niyetli olarak kullanıldığı tekzip konusu söz konusu metin gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı zamanda iftira niteliği taşıdığından ve onur ve haysiyet zedeleyici olduğundan Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili birimleri nezdinde Prof.Dr. Sevinç Günel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Gerçeklerin bunlardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur

Sempozyum Düzenleme Komitesi ve Bildiri Kitabı Editörleri adına:

Prof. Dr. Murat TÜRKTEKİ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Atakan AKÇAY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz SARI (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma ŞAHİN (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslıhan YURTSEVER - BEYAZIT (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Michele MASSA (Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Umay OĞUZHANOĞLU - AKAY (Pamukkale Üniversitesi)

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar