NEVÜ arkeologları NENESU Projesini tamamlamaya çalışıyor

NEVÜ arkeologları NENESU Projesini tamamlamaya çalışıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından başlatılan Nevşehir’de ‘Neotilik Çağ Yüzey Araştırmaları Projesi’ çalışmaları sürüyor.

2019 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Fevzi Volkan Güngördü başkanlığında başlatılan ‘Nevşehir İli Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları (NENESU) Projesi’ne yeniden başlanıyor. 

2022 yılı çalışmaları Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilecek olan NENESU Projesi kapsamında Nevşehir ili sınırları içerisindeki, Kozaklı, Hacıbektaş, Avanos, Merkez, Gülşehir, Acıgöl, Ürgüp ve Derinkuyu ilçeleri incelenecek. Tarihöncesi insan topluluklarının yerleşim ve besin elde etme stratejileri doğrultusunda uygun görebilecekleri, öncelikle su ve diğer doğal kaynaklar açısından belirli bir potansiyele sahip olmuş ya da halen sahip olan bölgeler içerisindeki, geçici ya da sürekli yerleşim izlerini barındıran lokasyonların belirlenmesi NENESU projesinin hedefleri içerisinde.

(NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Fevzi Volkan Güngördü ‘NENESU Projesi’ ile temel amacın Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin erken tarihöncesi dönemlerinin, bütüncül bir bakış açısı içerisinde değerlendirilmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla,  Merkezi Volkanik Kapadokya Bölgesi üzerine eldeki kısıtlı bilgileri geliştirerek, bölgenin Volkanik Kapadokya’nın erken tarihöncesi kültürleri içerisindeki yerinin ve çevre kültürleri ile olan ilişkilerinin anlaşılması hususunda yeni verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

Güngördü “Volkanizmaya bağlı yeryüzü şekillerinin yoğun olarak görüldüğü Kapadokya Bölgesi jeologlar tarafından “Volkanik Kapadokya”  olarak adlandırılmıştır. Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri illerinin oluşturduğu Volkanik Kapadokya, kendi içerisinde farklı alt bölgeler içerisinde değerlendirilir. Nevşehir İli ve çevresi “Merkezi Volkanik Kapadokya” bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Acıgöl ve Derinkuyu ilçeleri birçok volkanik temelli yeryüzü şeklini içerisinde barındırmaktadır. Acıgöl’ün daha doğusunda Göreme ve Ürgüp’te de volkanizma temelli oluşumlar yoğun olarak görülmektedir.

Neolitik Çağ, dünya üzerinde ilk köylerin kurulduğu, tarım ve hayvancılığın temel besin elde etme stratejisi olarak benimsendiği en erken zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu çağa ait bilinen merkezler arasında Aşıklı Höyük (Aksaray), Göbekli Tepe (Şanlıurfa) ve Çatalhöyük (Konya) sayılabilir.

Volkanik Kapadokya’nın erken tarihöncesi dönemleri üzerine elimizde olan veriler “Batı Volkanik Kapadokya” olarak tanımlanan Niğde ve Aksaray illerinde, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin gerçekleştirdikleri arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılar sonucunda elde edilmiştir. “Merkezi Volkanik Kapadokya” tanımlamasıyla ifade edebileceğimiz Nevşehir ili ve ilçelerinin erken tarihöncesi yerleşimcileri hakkındaki bilgilerimiz ise sınırlı alanlarda gerçekleştirilmiş, sınırlı sayıda ki yüzey araştırması verilerine dayanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Batı Kapadokya’da gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda kazanılan bilgiler ışığında tanımlanan Volkanik Kapadokya’nın tarihöncesi dönemlerinin, sadece bölgenin batısı temelinde değil, diğer bölgelerinin de dâhil edilerek, bütüncül bir perspektif içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği açık bir şekilde görülmektedir” dedi.


Benzer Haberler & Reklamlar