Nekropolis: Nekropol

Nekropolis nedir? Nekropol nedir?

1. Nekropolis: Yunanca "ölüler şehri".

Yunanca;

nekros: ölü

polis: şehir, 

anlamıyla, Nekropolis ölüler şehri anlamında bir kelimedir. 

Prehistorik çağlardan önce ev içine, şehir içine gömme başlamış, sonrdan şehir dışına taşınmıştır.

Antikitede çok zengin ve gösterişli mezar ve mezarlıklar yapılmıştır. 

Antik Çağda, kentin dışında  yer alan mezarlık alanı. Bu mezarlıkların yerleşim biçimi; 

Mısır'da kentlerin karşısında, Nil nehri boyunca yerleştirilmiştir. 

Antik Yunan'da ve Roma'da ise şehirlerden çıkan yollar üzerinde yer alırdı. 

Antikitede çok zengin, gösterişli mezarlar ve mezarlıklar oluşturulmuştur. 

 

2. Nekropol / Nekropolis: Mezarlık. Kelime olarak ‘ölüler kenti’ anlamına gelir. Yerleşim içi (intramural) ve yerleşim dışı (ekstramural) olarak iki tipi vardır.

3. Nekropolis: Ölüler Kenti anlamına gelen Yunanca sözcük.

Antik kentlerin mezarlıklarına verilen ad.

Akdeniz ülkelerinde nekropolislerin asıl kentin dışına yapılması bir gelenekti. Nekropolisler çoğunlukla farklı zamanlarda kullanılmış bir dizi mezarlıktan oluşurdu. Bu mezarlıkların yerleşim biçimi de farklı olurdu. Yunan ve Roma da genellikle kentten çıkan yolun üzerinde dizili olurdu. Bir nekropoliste basit gömülerin yanı sıra küp mezarlar, hipojeler, anıt mezarlar, lahitler ve kaya mezarlar vb gibi özel mezarlar da yer alır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar