Miryokefalon Savaşı nerede yapılmıştı?

Miryokefalon Savaşı nerede yapılmıştı?

Miryokefalon Savaşı'nın Denizli, Isparta veya Konya'da olmak üzere 3 yerden birinde yapıldığına dair rivayetler vardı. Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı yer 841 yıl sonra keşfedildi: Verilere göre Miryokefalon Savaşı Bağırsak Boğazı’nda yapılmış.

Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde Malazgirt savaşından sonra ikinci büyük öneme sahip olan Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı yerin Konya’daki Bağırsak Boğazı olduğu açıklandı.

Selçuklu Sultanı 2. Kılıçaslan ile Bizans imparatoru Manuel Komnenos arasında 17 Eylül 1176 tarihinde gerçekleşen savaşın yapıldığı sahalarda ve tarihi kaynaklarda araştırma yapan Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt elde ettikleri bütün bilgileri ve bulgularını Çamlıca Basım Yayın tarafından yayınlanan “Myrıokephalon Zaferi” kitabında yayınladı.

Selçukluların Bizans İmparatorluğu’na karşı varlık mücadelesi verdiği ve zaferle neticelenen Miryokefelon Savaşı’nın yapıldığı yerin bugüne kadar bilinmemesinin çok büyük eksiklik olduğunu ifade eden araştırmacılar kitabın önsözünde şu açıklamayı yaptılar: “Miryokefalon Savaşı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. İlk baskının yapıldığı 2015 yılına kadar savaşın üzerinden 839 yıl geçmiş olmasına rağmen yerinin belirlenmemiş ve tartışmalı olması ciddi bir eksiklikti. Bu kitapta ilk defa detaylı şekilde ele alındığı üzere savaş yerinin Konya Bağırsak Boğazı olduğu tarihi ve coğrafi birçok bilgi ve verilerle açıkça ortaya konulmuştur.”
 
Tarihi Bulgular Bağırsak Boğazı’nı Gösteriyor


Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı yer hakkında çeşitli görüşlerin olduğunu kaydeden Medeniyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Eskikurt “Miryokefalon Savaşı ile ilgili Denizli, Isparta ve Konya yöreleri olmak üzere 3 yerde yapıldığına dair rivayetler var.” dedi.

Eskikurt, yapılan arşiv taramaları ve coğrafi bölge incelemelerinde bulunulduğunu savaşın Konya Yöresinde yer alan Bağırsak boğazında yapıldığına kani olduklarını söyledi.  

Tarihi Kaynaklarla Coğrafi Özellikler KarşılaştırıldıKonya bağırsak boğazında ve diğer yerlerde saha araştırmalarında bulunan Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan “Miryokefalon Savaşı’nın yeri ile alakalı tarihi kaynaklarda geçen coğrafi terimlere ve tasvirlere dayanılarak sonuca gitme düşüncesinden hareket ettik. Bundan dolayı burada tarihi izahatlara, tartışmalara girilmemiş, savaşın yeri hakkında ileri sürülen farklı görüşlerin hepsi detaylı incelenmiş olmakla birlikte savaşın yapıldığı coğrafi mekân şekillendirilmiştir.” dedi.Önemli İki Kaynak Kullanıldı

Kitapta Savaşın yeri ve konumu belirlenirken kullanılan kitaplar ve mektuplara da yer verildi. Bizans İmparatorluğu’nda Saray Sekreterliği yapan ve imparator Komnenos’un genel sekreteri olan Niketas Khoniates’e ait “Historia” isimli kitabında Miryokefalon Savaşı ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Ayrıca savaşa bizzat kendiside katılan İmparator Komnenos’un İngiltere Kralı 2. Henry Plantagenet’e yazdığı mektubu da kaynak olarak kullanıldı.

Bizans İmparatorluğu, Malazgirt Savaşı’ndan sonra en büyük yenilgiyi Miryokefalon Savaşı’ndan aldı. Savaşta Bizans, çok sayıda yük hayvanı, paralı askerler, 5 bin araba, surları yıkmak için mancınık, 700 bin süvari ve koçbaşı gibi kuşatma aletleriyle savaşa katılırken Selçuklu daha hafif ve etkisi çok fazla olmayan silahlar kullandı. Bağırsak Boğazı’nda tuzağa düşürülen Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Muharebe neticesinde Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu kesinlik kazandı. Bu yenilgi ile Bizans İmparatorluğu büyük bir itibar ve güç kaybetti. Sultan İkinci Kılıç Arslan’ın bu zaferle beraber İslam dünyasında itibarı bir derece daha arttı. Sultan bütün emirlere, Bağdat Halifesine ve Horasan sultanına hediyeler gönderdi. Bağdat’ta olduğu gibi halifenin emri ile her tarafta zafer şenlikleri düzenlendi.

Miryokefalon Zaferi Kitaplaştırıldı

Çamlıca Basım Yayın Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt tarafından yapılan araştırmaları ve saha incelemelerini kitap halinde yayınladı. “Selçuklu – Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası ‘Myrıokephalon Zaferi’ başlığıyla yayınlanan ve çok sayıda fotoğraf ve haritalarla desteklenen eser 132 sayfadan oluşuyor.Dört bölüm halinde hazırlanan kitap için Çamlıca Basım Yayın Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından da oluşturulan saha araştırma ekibi de savaşın geçtiği alanlarda incelemelerde bulundu. Tarihçi Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Soner Demirsoy’un alanda çektiği güncel fotoğraflara eserde geniş yer ayrıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar