Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerinin 2019 bütçesi belli oldu

Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerinin 2019 bütçesi belli oldu

2019 yılı için Devlet Arşivleri Başkanlığına ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilmesinin öngörülen ödenek miktarları belli oldu. 2019 yılında içlerinde Milli Saraylar ve Kasırların bulunduğu 13 adet önemli proje ve restorasyon faaliyetinin yapılması ve Devlet Arşiv Ağı oluşturulması planlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşüldü.

İlgili birimlerin bütçeleri hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın

Devlet Arşiv Ağı kurulacak

Her milletin bir tarihi mirasın sahibi olduğunu, bu tarihi miras ile irtibat kurabilmenin yegane kaynağının da arşivler olduğuna işaret eden Oktay, arşivlerin bir devletin hafızası olduğunu hatırlattı.

Arşivleri, devletlerin ve milletlerin geleceğinin inşasında stratejik bir güç unsuru olarak niteleyen Oktay, Türkiye'nin arşiv belgesi bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ve bu tarihi servetin yalnızca Türkiye için değil Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülkenin tarihinin gün yüzüne çıkartılabilmesi ve bugün bu coğrafyada yaşanan olayların anlaşılabilmesi için birincil kaynak niteliğinde olduğunu vurguladı.

Oktay, kamuda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, her yıl yaklaşık olarak 7 milyon belgenin görüntüsünün elektronik ortama aktarıldığını ve bu rakamın artarak devam ettiğini söyledi. 48 milyon 291 bin 865 belge görüntüsünün dijital ortama aktarıldığını belirten Oktay, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yaklaşık 40 milyon tarihi belge görüntüsünün daha elektronik ortama aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Oktay, 2016'dan itibaren, yenileme çalışmaları tamamlanan arşiv kataloglarının internet üzerinden taranabilmesinin sağlandığını anımsatarak, araştırmacıların evinden ya da iş yerinden belge taraması yapabildiğini, bu şekilde kurumdaki araştırma hizmetinin hız kazandığını ve kolaylaştığını ifade etti. Oktay, "Araştırmacılara internet üzerinden 9 Mayıs 2017-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 472 bin 350 belge görüntüsü verilmiştir. 19 Ekim 2018 tarihi itibarıyla sisteme kayıtlı yerli ve yabancı araştırmacı sayısı 63 bin 351'dir. 45 ülke ile Arşivlerarası İşbirliği Protokolü mevcut olup, bu kapsamda 447 bin 209 belge görüntüsü yurt dışından ülkemize kazandırılmıştır." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'yi ve arşivini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yurt dışında 85, yurt içinde ise 316 sergi düzenlendiğini, arşivlerin tanıtımı kapsamında 2012-2018 yıllarında 720 heyet ve 40 bin 508 katılımcının arşivleri ziyaret ettiğini söyledi.

Oktay, devletin tüm arşivlerinin, kurulacak bilgi ağı sistemi ile tek merkezden erişime açılmasını sağlamak için "Devlet Arşiv Ağı" oluşturulması çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın 2017'de tahsis edilen 88 milyon 462 bin lira ödeneğin yüzde 80,8'ine tekabül eden 71 milyon 471 bin lirasını kullandığını, 2019 yılı için ise 91 milyon 211 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

-Milli Sarayların 2019 Bütçesi

Oktay, 2019 yılında içlerinde Milli Saraylar ve Kasırların bulunduğu 13 adet önemli proje ve restorasyon faaliyetinin yapılmasının planlandığını bildirerek, gelecek yıl için Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na 120 milyon 527 bin lira ödenek tahsis edilmesinin beklendiğini söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Oktay, Başkanlığın, tevdi edilen görevleri modern teknik ve usuller kullanılarak ifa edilebilmesi amacıyla başlatılan fiziki ve teknik altyapı yatırımlarının gelecek yıl sonuçlandırılmasının planlandığını belirtti.

Başkanlığa 2017'de tahsis edilen toplam 2 milyar 255 milyon 738 bin lira ödeneğin yüzde 97,2'sine tekabül eden 2 milyar 192 milyon 162 bin 514 liranın kullanıldığına ifade eden Oktay, 2019 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde toplam 2 milyar 157 milyon 761 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü bildirdi.

Oktay, 2017 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine toplam 28 milyon 975 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve söz konusu ödeneğin 27 milyon 736 bin 173 lirasının kullanıldığını belirterek, gelecek yıl için 32 milyon 341 bin lira ödenek tahsis edilmesinin beklendiğini kaydetti.

AA


Benzer Haberler & Reklamlar