Meymenet nedir?

Meymenet ne demektir?

Meymenet; Arapça'dan Türkçeleşen kelime; hayır, iyi nitelik, ulvi özellik, uğur, bereket anlamlarına gelir.

Arapça'da Meymenet ; Uğurluluk, kutluluk, saâdet, bereket anlamlarına gelir.

Meymenetli: Uğurlu, bereketli, kutlu, mübârek.

Meymenetsiz: Uğursuz, bereketsiz ve aynı zamanda argoda suratsız, geçimsiz, aksi, huysuz anlamlarına kullanılır.

Meymenetsizlik; Meymenetsiz olma durumunu ifade eder, uğursuzluk, hayırsızlık anlamına kullanılır.


Benzer Haberler & Reklamlar