Marmaraereğlisi’ndeki Perinthos Antik Kenti'nin tehlikede olduğu belirtildi

Marmaraereğlisi’ndeki Perinthos Antik Kenti'nin tehlikede olduğu belirtildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limanın kapasite artışı için verilen “ÇED Olumlu” kararına tepki gösteren Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, arkeolojik sit alanının tehlike altında olduğunu belirtti ve "Perinthos Antik Kenti, projenin yapılmak istendiği kıyı içinde yer alıyor" dedi.

Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde yer alan MARTAŞ Marmaraereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan liman kapasite artışı için verilen “ÇED Olumlu” kararına tepki gösterdi.

Projenin yapılmak istendiği kıyının Perinthos Antik Kenti’nin içinde kaldığını hatırlatan Dr. Yüceer, “ÇED konusu olan proje, genişleme yapılması planlanan kıyı, deniz tabanı ile birlikte Birinci Derece Arkeolojik Sit alanıdır. Perinthos Antik Kenti’nin tarihi milattan önce 6. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bölgede hâlâ kurtarma ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Antik kentin içinde yer alan antik tiyatro kazı alanına 1000 metre mesafede, antik kentin ise içerisinde kalmaktadır. Göz göre göre koskoca bir tarih yok edilmek istenmektedir” diye konuştu.

Proje kapsamında kapasitesi 70 bin DWT olan liman inşaatı devam ederken kapasitenin 100 bin DWT olacağına dikkat çeken Dr. Yüceer, “Bu çerçevede gemilerin iskele ve rıhtımlara yanaşabilmeleri için deniz tabanında dip taraması yapılması da planlanmaktadır. Dip taramasının deniz tabanına deniz biyolojisi ve oşionografik etkileri olacaktır. Bu değerlendirmeler tam anlamıyla yapılmadan bu projeye olumlu görüş bildirilmesi kabul edilemez. Dip taramasıyla denizden alınacak malzemenin ne şekilde değerlendireceği, bertarafı veya boşaltılacağı yer de belirsizdir” dedi.

Liman işletmesinin yerleşim yerlerine yakınlığına dikkati çeken Dr. Yüceer, “Hali hazırda mevcut işletme bölgede yaşayan hemşerilerimizi rahatsız etmektedir. Kapasite artırımı neticesinde olumsuzluklar artacaktır. Tesisin işletme şartlarında çevresel etkileri, yükleme ve boşaltma esnasında oluşturacağı çevre kirliliği de belirtilmemiştir. Tesiste endüstriyel amaçlı yükleme ve boşaltma yapılacak olması, hammadde olarak getirileceği belirtilen yük kapsamında; hurda metal içermesinin yaratacağı riskler tarif edilmemiştir. Kömür ve dökme olarak yüklenmesi yapılacak her türlü maden cevheri veya endüstriyel ürün, liman yoluyla taşınılacağı düşünülen diğer malzeme ve ürünler için bu işlemlerim çevresel etkileri de ÇED dosyasında yer almamıştır, dolayısıyla ÇED süreci dışında bırakılmıştır. Proje neticesinde ses, gürültü ve endüstriyel çevre kirliliği artacaktır” ifadelerini kullandı.

ÇED dosyasında iki eski tarihli ÇED Olumlu Kararı’na atıf yapıldığına değinen Dr. Yüceer, “2007 ve 2012 tarihli iki eski ÇED Olumlu Kararı’na atıf yapılsa da dönemin Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Mevcut ÇED süreçli için 25.11.2014 ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve yürürlükteki Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında verilen kararlara atıf yapılmalıdır” diye konuştu

Bölgenin kültürel ve tarihsel açıdan önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Dr. Yüceer, “Liman alanı ve genişlemesi projelendirilen alan 1/100.000’lik ve 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planında proje alanının ‘turizm alanı’ olarak işaretlenmiştir. Antik Perinthos Kenti’nin Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Türkiye turizmi için çok önemli bir değer olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte yürütülen tarihi kurtarma kazıları ve restorasyon çalışmaları ile Turizm Strateji Planlarında ‘Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ’ın en önemli tarih ve kültür destinasyonu olacağı’ belirtilmektedir. Ülkenin en önemli tarih ve turizm merkezleri arasında planlanan bir şehrin denizle bağını keserek, kıyı şeridini kirli endüstriyel faaliyetlerin odağı olacak işletmeler ile doldurmak devletin kendi içinde bulunduğu büyük bir çelişkidir. Bu çelişkide AKP iktidarı, tarihi ve doğayı değil kârı ve rantı tercih etmiştir. Yapılacak ilave tesisin Marmara Denizi, Marmaraereğlisi şehrinin yaşam kalitesine zarar vereceği, arkeolojik 


Benzer Haberler & Reklamlar