Manisa Sit alanları


SİT ALANLARI

SİT ALANLARI

MANİSA
TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (2014 YILSONU)
Sit Alanları
Arkeolojik Sit Alanı: 265
Kentsel Sit Alanı: 9
Doğal Sit Alanı: 8
Tarihi Sit Alanı: 6
Toplam: 288
Kültür (Tek Yapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları:
Askeri Yapılar: 29
Dinsel ve Kültürel Yapılar: 266
İdari Yapılar: 71
Sivil Mimari Örnekleri: 856
Endüstriyel Yapılar: 246
Doğal Anıtlar: 106
Toplam: 1.574
GENEL TOPLAM: 1.862


Benzer Haberler & Reklamlar