Magarsus Antik Kenti arkeoloji kazılarından beklenti büyük

Magarsus Antik Kenti arkeoloji kazılarından beklenti büyük

İsmin Magarsiya rahibelerinden alan antik kentte arkeoloji kazıları sürerken, ören yeri statüsüne alınıp, turizme kazandırılması da hedefleniyor.

Adana'nın Karataş ilçesindeki Magarsus Antik Kenti'nin arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutması bekleniyor.

İsmini Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333'te Pers Kralı Daryus ile giriştiği savaşa başlamadan önce gelip kurban kestiği Athena tapınağındaki Magarsiya rahibelerinden alan antik kentin tarihi, MÖ 5. yüzyıla dayanıyor. 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan antik tiyatronun yaklaşık 4.000 kişilik olduğu tahmin ediliyor.

Arkeolojik kazı çalışmaları süren antik kente, öncelikle ören yeri statüsü kazandırılması amaçlanıyor.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arkeolojik Kazılarda elde edilecek verilerle daha çok turist çeken bir bölge haline gelmesinin hedeflenen Magarsus antik kentinin Helenistik dönemde arazinin doğal eğiminden faydalanılarak yerel kireçtaşı bloklar kullanılarak inşa edilen tiyatrosunun cavea kısmının kazısı büyük oranda tamamlandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün maddi desteği, Adana Müzesinin Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün iş birliğinde antik kentte 2013'te başlatılan arkeoloji kazıları sürüyor.

MAGARSUS ANTİK KENTİNİN TARİHİ

Magarsus Antik Kenti Adana'ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi'nin 4 km. batısında Dört Direkli mevkiinde yer alıyor. Magarsus Antik Kenti'nin tarihi MÖ. 5 ila 4. yüzyıllara dayanıyor. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yazıtlar ile sikkeler ile diğer resmi belgelerde kentin ismi hep Mallos olarak geçmekte. Antik yazar Strabon'a, kentin Troia Savaşı'ndan sonra bölgeye gelen Mopsos ile Amphilokhos tarafından kurulduğunu söylüyor. Ardından, Amphilokhos'un Argos'a döndüğünü yazan Strabon, bir süre sonra Amphilokhos'un tekrar Mallos'a geri geldiğini, Mopsos'la aralarında başlayan iktidar mücadelesi sonucunda, her ikisinin de öldüğünü, kentte birbirine uzak iki yere gömüldüğünü söylüyor. Kentte bulunan Athena Magarsia'ya adanmış olan tapınak, Helenistik dönemde tüm Doğu Akdeniz'deki en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte. Önceleri Antik Yunanlıların hakimiyetinde olan kent, daha sonra bir dönem Perslilerin hakimiyeti altına girdi. 330 yılında Büyük İskender'in İssos'ta Pers kralını yenmesiyle antik kent, Büyük İskender'in hakimiyeti altına girdi. 1800 yıl önce yaşayan antik coğrafyacı Arianos, Büyük İskender'in bölgeye geldiği zaman, alanın kuzeyindeki alandan akan Ceyhan nehrinin üzerine bir köprü inşa ettirip önce Magarsus kentine geldiğini, antik tiyatronun 200 metre kuzeyindeki Athena Magarsia Tapınağı'nı ziyaret ettiğini, sunularda bulunduğunu, daha sonra kentin efsanevi kent kurucusu Anflakos'un mezarını ziyaret ettiğini sonra da buraya çok yakın olan Mallos'a geçtiğini aktarmakta.

DHA


Benzer Haberler & Reklamlar