Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı projeleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı projeleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2020 yılında Türk-İslam tarihini araştıran arkeolojik kazı çalışmalarına öncelik vermeyi, arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu bir tematik kültür rotası belirleyerek tanıtmayı hedeflerken özel müzelerin yaygınlaştırılması için teşvik, destek ve idari düzenleme konularında mevzuat çalışması yapmayı planlıyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca; kültür istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun geliştirilecek, tek veri tabanında toplanması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulamalar şöyle sıralanıyor:

Vakıf eserleri, vakfiye esasları doğrultusunda yeniden işlevlendirilecek

Sosyal amaçlara özgülenmiş vakıf eserlerinin, vakfiye esasları doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi sağlanacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıf eserlerinin vakfiye esaslarına uygun kullanımının sağlanmasına yönelik denetimler artırılacak.

Arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek

UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların tanıtımı sağlanacak.

Arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu bir tematik kültür rotası belirlenecek ve tanıtılacak.

Kültürün temel unsurları, tarihin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarına yönelik 3 tiyatro oyunu, 10 film ve belgesel, 3 çizgi film yapılacak.

Bigalı Kalesi restorasyonu tamamlanacak

Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanları ihya edilerek, Tarihi Alan, açık hava müzesine dönüştürülecek. Bigalı Kalesi restorasyonu tamamlanacak. Seddülbahir Kalesi restorasyonu yüzde 50 tamamlanacak.

Kültür yapılarının şehir yaşamında üçüncü mekan olarak benimsenmesi için ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanacak. Bu kapsamda, kültür yapılarında büyük ve merkezi yapılardan makul büyüklük ve muhtelif yerlere dağılmış esnek yapılara geçiş sağlanacak.

Kültür merkezi tasarım ve yapımına yönelik yerleşim yeri büyüklüğü, nüfus projeksiyonu, mevcut kültürel yapı envanteri gibi kriterler göz önüne alınarak, konuya ilişkin standart belirleme çalışması yapılacak.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmalar

Yurt dışındaki vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve hizmetler artırılacak, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulacak. Türkçe Saati Destek Programı ve Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşların kurduğu STK'lara Türkçe öğrenimine ilişkin destek verilecek.

Evliya Çelebi Kültür Gezileri Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile aidiyetlerini artırmak ve Türkiye'de yapılması öngörülen gezileri gerçekleştirmek amacıyla STK'lara proje desteği sağlanacak. Yurt dışındaki çocukların ana dillerini öğrenmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve Türkiye ile aidiyetlerini artırmak amacıyla Yunus Emre Kültür merkezlerine proje desteği verilecek.

30 kütüphanenin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması planlanıyor

Program kapsamında, özel müzelerin yaygınlaştırılması için teşvik, destek ve idari düzenleme konularında mevzuat çalışması yapılacak. Bakanlığa bağlı müzelerin nitelikleri geliştirilecek, tematik çeşitlilik sağlanacak.

Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek, mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak.

Bu kapsamda, 30 kütüphanenin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması sağlanacak. 200 Z-kütüphane ve 25 semt kütüphanesi kurulacak, 5 gezici kütüphane hizmete alınacak.

Yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında, Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kursları açılacak. Yerel yönetimler ve STK'lar iş birliğinde düzenlenen geleneksel el sanatları festivallerinin devam ettirilmesi sağlanacak.

Türk-İslam tarihini araştıran arkeolojik kazı çalışmalarına öncelik verilecek

Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerini kültürel, sanatsal ve toplumsal açıdan araştıran arkeolojik kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalara öncelik verilecek.

 Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi'ne başlanacak

Türkçenin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük tamamlanacak. Tietze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati'nin genişletilmiş baskısı yapılacak ve dijital ortamda erişime açılacak. Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi'ne başlanacak.

Yurt dışında Türk dili ile kültürünün öğretimi ve tanıtımı faaliyetleri geliştirilecek. Tercihim Türkçe Projesi'nin uygulandığı ülkelerin ve okulların sayısı artırılacak.

Tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda yaz okulları düzenlenecek.

Uzaktan Türkçe öğretimini sağlamak amacıyla Türkçe Öğretim Portalı geliştirilecek. Türk kültürünün yerinde tanınmasına imkan tanımak amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda öğrencilere yönelik yaz okulları düzenlenecek.

Yabancılara Türkçe öğretimi yapacak insan kaynağını geliştirmek için Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecek, okuma ve dil bilgisi kitapları, sözlük gibi destekleyici materyaller, eğiticilere yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek.

Türkçenin güzel kullanılması özendirilecek

Her türlü basın, yayın ve medya ortamında, Türkçenin güzel kullanılması özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği teşvik edilecek.

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında verilecek desteklerin kelime zenginliğini gözetmesi sağlanacak.

Türk Dil Kurumunun Türkçenin güzel ve zengin kullanıldığı sanat eserlerine yönelik ödül ve teşvik mekanizmaları geliştirmesi sağlanacak.

Yazma eserlerin muhtevaları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı öncülüğünde ilgili kamu kurumları, akademi ve akademik niteliği haiz yayınevleri iş birliğiyle araştırılacak ve yayın yapılacak.

Kültür istatistikleri tek çatıda toplanacak

Kültür istatistikleri, uluslararası standartlara uygun geliştirilecek ve tek veri tabanında toplanacak.

Kültür İstatistikleri Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak gereksinim analizi doğrultusunda yazılım geliştirilecek. Kültüre Katılım Araştırması'nın hazırlık çalışmaları yapılacak.

Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak

Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu ile iş birliğine gidilerek sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili iyileştirme yapmak amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. Halihazırda oyun bazlı verilen desteklere ek olarak kültür merkezlerinin özel tiyatrolarca kullanımı kolaylaştırılacak.

"Anadolu Renkleri", "Senfonik Saz Eserleri" gibi nitelikli projelerin, bütçe olanakları çerçevesinde yıl boyunca yurt dışında sahnelenmesi sağlanacak.

Atlas Pasajı'nda Ulusal Sinema Müzesi kurma çalışmaları

Ulusal Sinema Müzesi kurulması için Atlas Pasajı'nda yapılan restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanacak.

Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yurt dışında kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara verilen destekler artırılacak ve bu kuruluşların idari kapasiteleri geliştirilecek, 5 yeni Yunus Emre Kültür Merkezi açılacak.

Türk edebiyatına çevrim içi ortam çalışması

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) aracılığıyla her yıl dünyanın farklı ülkelerinde en az bin kültürel faaliyet icra edilecek.

Yayıncılık sektöründeki yenilikçi iş modelleri ve teknoloji temelli Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için çalışmalara başlanacak.

Türk edebiyatı ve yayıncılığının yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan bilgilendirici içeriklerin çevrim içi ortamlarda yer alması sağlanacak.

Türk Edebiyatı ve Yayıncılık Tanıtım Portalı'nın hazırlanması ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetlerin dijitalleştirilmesi projesi için www.readturkey.gov.tr sitesi oluşturulacak.


Benzer Haberler & Reklamlar