Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni bir veri ortaya konulmadıkça hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edilemeyecek.

"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarına karşı idari yargıda açılan davalarda, idari yargı tarafından iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe, ilgili Koruma Bölge Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanları ile sit alanlarına yönelik başvuruları değerlendirebilecek.

Bilimsel metotlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni bir veri ortaya konulmadıkça hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edilemeyecek.

Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararların biçim ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesine yönelik iş ve işlemler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

 

AA Yasemin Kalyoncuoğlu


Benzer Haberler & Reklamlar