Korinth Düzeni

Korinth Düzeni nedir?

1. Korinth Düzeni:  Klasik mimarlıkta, daha çok İ.Ö. IV. yüzyılda kullanılan beş yapı düzenininden biridir. 

Sütun başlığı ile geison dışındaki mimari kısımları İon düzeninden alınmıştır. Yukarıya doğru genişleyen sepet şeklindeki kalathosun (orta kısım) etrafını çeviren akanthus yaprakları ve helixlerden (Korinth tipi başlığın abakusunu destekleyerek taşıyan ve her yüzde dört adet bulanan volütlü eleman) oluşan ve üzerinde abakusun yer aldığı  başlık biçimidir. 

Akanthus iki ya da üç sıradır. Helixler çoğunlukla köşegenler üzerinde yer alırlar ve normalden biraz daha uzundur. Abakusun dört tarafında da rozet motifi yer almaktadır. 

Bu düzende, başlıklar köşelere yerleştirilerek dört taraftan da görülmesi sağlanmıştır. 

Geisonu konsolludur. Tüm mimari kısımlar bezemelidir. 

Korint düzenindeki sütünun kenarları 24 adet yassı yivlidir. 

Korinth düzenini en çok kullanan Romalılar olmuştur. Onların uyguladığı çeşitlemeler; düz ya da yivli sütunlar, sade ya da süslü kuşaklıdır. 

 

2. Korinth düzeni: Klasik mimaride kullanılan beş yapı düzeninden biri.

Mimari öğelerini İon Düzeninden alan bu düzenin en önemli ayırt edici özelliği sütun başlığıdır.

Korinth Düzeni yapılarda genellikle konsollu korniş kullanılmış, mimari elemanlar yoğun olarak bezenmiştir. Korinth sütun başlığının sepet biçiminde yukarıya doğru genişleyen orta bölümü kalathos olarak adlandırılır. Kalathos çepeçevre Akant yapraklarıyla bezelidir. Klasik bir Korinth başlığında abacusun altında stilize edilmiş bitki dalları (heliks) bulunur. Profilli abacusun dört cephesinde, cepheyi ortalayan birer rozet yer alır. Bir yapının dış yüzünde kullanıldığı bilinen ilk Korinth sütun başlıkları Lysikrates Anıtı'ndadır.

Korinth sütun başlığının en erken örnekleri, Yunanistan'da Bassae'deki Apollon Tapınağı'nda (MÖ 5. yüzyıl), Delphoi'de ve Epidauros'taki Tholos'larda (MÖ 4. yüzyıl) kullanılmıştır.

Helenistik Dönem'de Anadolu'da en gelişmiş biçimine kavuşan bu tür sütun başlığının önemli örnekleri Belevi Mezar Anıtı'nda (MÖ 3. yüzyıl) ve bu düzenin ayakta kalabilmiş en eski tapınak yapısı olan Diocaesarea'daki Zeus Olbios Tapınağı'dır (3. yüzyıl), zamanla bir düzen olarak gelişme gösteren Korinth sütun başlıkları özellikle Roma İmparatorluk Dönemi'nde sıkça kullanılmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar