Kiklop duvarı

Kiklop duvarı nedir?

Kiklop duvarı: Düzensiz kesilmiş büyük taş bloklardan oluşan duvar örgüsü.

Adını Yunan mitolojisindeki tek gözlü devlerden alır.

Benzer bir tanıma sahip çokgen (poligonal) örgüden, bloklarının tümünün dikkati çekecek büyüklükte (1-2 metre) olması ve bunların birçok durumda gerçek derzler oluşturacak biçimde, az işlenerek bir araya getirilmesiyle ayrılmaktadır.

Orta Tunç Çağı'nın, Anadolu'da Hattuşa, Alacahöyük, Yunanistan'da Mykenia gibi yerleşmelerde örnekleri bulunmaktadır.

Askeri amaçlı yapıların iki cepheli duvarlarında ya da istinat duvarlarında uygulanmıştır.

Ait olduğu dönemin mimarisine bağlı olmakla birlikte, genellikle üst bölümü kerpiçten yapılmış duvarların kaideleri kiklop örgüsüyle inşa edilmiştir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar