Kharitler: Üç Güzeller

Kharitler: Üç Güzeller

Kharitler nedir? Üç Güzel kimdir? Üç Güzeller,

Kharitler: Kharitler göze hoş olanı simgeleyen tanrıçalardır. Nitekim adları da parlaklık, ışıltı, güzellik anlamına gelen "kharis" sözcüğü ile ilgilidir.

Yunan mythos'unun bu Üç Güzeli Tanrı Zeus ile Okeanos kızı Eurynome'nin kızlarıdır. 

 Adları: Aglaie, Euphrosyne ve Thalia'dır.

Kharitler Musalara karışır, onlarla birlikte Olympos Dağı'nın tepesinde, ya da başka bir dağ zirvesinde oynarlar, çalgı Çalarlar, ezgi söylerler.

Aphrodite'nin yanından ayrılmayan Himeros ile birlikte dolaşırlar, Pandora'nın süslenme­sine katkıda bulunurlar.

Kharitleri Apollon'un olduğu gibi Aphrodite'nin alayında da görürüz.

Her çeşit sanat eserini esinleyen ve koruyan, insanda ve tanrıda yarancılık doğuran tannçalardır. Harmonia'nın elbise­sinin nakışlarını onlar yapmıştır.

Kimi efsanelerde Kharitler üçten fazladır.

 

Kharites veya Kharitler:  Kharit'ler göze hoş olanı simgeleyen tanrıçalardır, nitekim adları da parlaklık, ışıltı, güzellik anlamına gelen "kharis" sözcüğüyle ilgilidir.

Yunan mythos'unun Üç Guzeli'ni şöyle tanımlar Hesiodos: 

Okeanos kızı Eurynome'yle evlendi Zeus,

güzelliği görenleri büyüleyen uyum tanrıçayla;

üç kızı oldu ondan, Kharit'ler, Üç Güzeller:

Aglaie, Euphrosyne ve sevimli Thalia.

Kharit'ler tanrıların da, insanların da yüreğine neşe ve sevinç serpen tanrıçalardır. Musa'larla birlikte Olympos'ta otururlar, Apollon'un alayına katılarak hora teperler, ezgi söylerler. Kharit'ler her çeşit sanat işini esinleyen ve koruyan, insanda ve tanrıda yaratıcılık doğuran tanrıçalardır. Harmonia'nın elbisesinin nakışlarını onlar yapmıştır (Kadmos, Harmonia). Athena'nın yanı başında görünürler, Aphrodite'yle Eros'un ve kimi zaman da Dionysos'un alayına katılırlar. Aphrodite doğar doğmaz, Himeros'la birlikte onun ardına koyuldukları gibi onu süslemede hep görev başında gösterilirle:

... Gülümser Aphrodite de Kıbrıs'a gitti,

Paphos'a kutsal bir koru tüten sunaklar vardı ya, işte oraya,

Üç Güzeller yıkadılar orada onu ve ovdular

ölümsüz tanrıların bedenini parlatan yağlarla,

güzelim rubalar giydirdiler, gözlere şenlik. 

Tanrıça Thetis, oğlu Akhilleus'a yeni silahlar yaptırmak için Hephaistos'un işliğine gittiğinde, tanrının Kharis diye karısıyla karşılaşır.

Hera da İda dağında Zeus'u uyutmayı aklına koyunca, Hypnos, yani Uyku tanrıya istediğini yapması için bir Kharit tanrıça vermeye ant içer. Bu Kharit'in adı Pasithea'dır.  


Benzer Haberler & Reklamlar