Kentsel Arkeoloji Çalıştayı 30 Kasım 2 Aralık arasında yapılacak

Kentsel Arkeoloji Çalıştayı 30 Kasım 2 Aralık arasında yapılacak

Çalıştayda üç disiplinin de katılımı ile kent arkeolojisinin nasıl ele alınacağı üzerinde ortak bir dil oluşturulması hedefleniyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubelerinin ortak organizasyonu olan Kentsel Arkeoloji Çalıştayları ile "kentsel arkeolojinin kent içinde yapılan denetimli kazıların ötesinde, kentin tarihsel gelişimini anlamaya çalışan, arkeolojik varlığın nasıl korunacağına, nasıl sergileneceğine, kent mekânına ve planlamasına nasıl katılacağına odaklanan bir alan olarak gelişiminin sağlanması" amaçlanıyor.

Organizasyon Komitesi etkinlikle ilgili olarak şu bilgilere yer verdi: "Kentin arkeolojisi, yalnızca kentte yapılan denetimli kazılar değil, bu kazılarda ve tarihi belgelerde çıkan bulguların, kent mekânına, kentin ve kentlinin belleğine ve hatta gündelik yaşantısına katılmasıdır. Yakın zamanda yaşanan son derece hızlı kentsel dönüşümlerin ve mimarlık alanından gündeme getirilen tabula rasa söylemlerinin kent belleğinde yarattığı tahribat karşısında, kentin arkeolojisinin önemi artan bir gündem haline getirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Modern kent ve kent insanının giderek düzleştirilen zaman algısının ve belleğinin yeniden açılarak zenginleştirilmesinin ancak bu yolla, tarihi ve arkeolojik bulguların araştırılması ve tüm kamuya sergilenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri ortaklaşarak bir Kentsel Arkeoloji Çalıştay’ları dizisi başlatmaktadır. Bu çalıştayların amacı, "kentsel arkeoloji" nin kent içinde yapılan denetimli kazıların ötesinde, kentin tarihsel gelişimini anlamaya çalışan, arkeolojik varlığın nasıl korunacağına, nasıl sergileneceğine, kent mekânına ve planlamasına nasıl katılacağına odaklanan bir alan olarak gelişiminin sağlanmasıdır. Çalıştayda üç disiplinin de katılımı ile kentin arkeolojisinin nasıl ele alınacağı üzerinde ortaklaşan bir dil oluşturulması hedeflenmektedir"

Çalıştay etkinliğinin kurullarında şu isimler yer alıyor:

Danışma Kurulu
Prof.Dr.Ahmet Yaraş, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Aksel Tibet, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Prof.Dr. Emel Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Gülbahar Baran Çelik, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Gökhan Bilgihan, Şehir Plancısı
Prof.Dr. İclal Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sırrı Çölmekçi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Dr. Senem Doyduk, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Düzenleme Kurulu
Emre Torbaoğlu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
H. Sinan Omacan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Doç.Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Semih Ertürk, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Dr. İlknur Türkoğlu, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Yiğit Ozar, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
Prof.Dr. Zeynep Kuban, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Yürütme Kurulu
Ayşe Ercan, Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Doktora Programı
Bedel Emre, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer Sistem Bilimi Doktora Programı
Dr. Bilge Ar, İTÜ Mimarlık Tarihi
Dicle Kaya, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Programı
H.Kübra Gür, MSGSÜ Arkeoloji Bölümü Doktora Programı
Yasemin Aydoğdu, İTÜ Restorasyon Programı Doktora

Çalıştay programına, saha çalışmaları için ön kayıt formuna ve diğer detaylarına etkinliğin sitesinden ulaşabilirsiniz:

kentselarkeoloji.org

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar