Kenet

Kenet nedir?

1. Kenet: taş dizileri, duvar sıraları gibi çeşitli yapım ögelerini yatay ya da düşey olarak birbirine bağlayan demir ya da tahtadan yapılmış bağlandı elemanı. 

Yan yan dizilen iri taşlar üzerinde önceden bir oyuk hazırlanır, kenet iki taşı birleştirecek biçimde yerleştirilir, demir ile taş arasında kalan boşluk eritilmiş kurşun akıtılarak perçinleştirilir. 

Ahşap kenetlerle (hatıl), yan yana gelen taş dizileri duvar boyunca birleştirilir. 

Tahta kenetleri prehistorik çağlardan Roma çağına kadar görebiliyoruz. 

Kenet çeşitleri;

Yatay elemanları birleştiren kenetler Z kenet, T kenet, Çengel kenet, ve Kırlangıç kuyrugu kenet. 

Düşey elemanları birleştiren kenetler de zıvana denir. Bunlar hem demir, hem de tahtadan olabiliyor.

(Zıvana, Hatıl)

2. Kenet: Bir sıra taş dizisinde, taşların birbiriyle bağlanmasını sağlayan, yassı uzun demirden yapılmış bağlantı öğesi.

MÖ 3. yüzyıldan beri kullanılan kenet tekniğinde, U biçiminde kıvrılan lama demirleri taşta açılan deliklere yerleştirildikten sonra kurşun akıtılarak bağlanmıştır. Daha sonra mermer, taş plakaların ya da pişmiş toprak levhaların duvara bağlanmasında L biçimli bakır ya da demir kenetler de kullanılmıştır.
 


Benzer Haberler & Reklamlar